Gdje sam?

Psihosocijalna pomoć i podrška u socijalnoj integraciji izbjeglica i tražitelja azila

Glavni cilj projekta je biti uz izbjeglice, tražitelje azila i ranjive skupine koje su smještene u Prihvatilištu za tražitelje azila u Zagrebu, podizanje svijesti u lokalnoj zajednici kako bi se ubrzala njihova integracija, te zagovaranje za njihova prava.

                http://www.jrs.hr/wp-content/uploads/2019/05/JRS_Cro_v3_local-e1558877917463.png

Volonterske aktivnosti:
- podrška djelatnicima JRS-a u svakodnevnom radu
- pomoć u traženju posla osobama koje su dobile neki oblik međunarodne zaštite 
- Vođenje informatičke radionice (osnove Word-a, PowerPoint-a, pretraživanje na internetu itd.)
- podrška pri učenju (za djecu i odrasle osobe)

Lokacija: Prihvatilište Porin i centar za integraciju izbjeglica SOL

Što nudimo: bazični trening i kontinuirane edukacije, pratnju i potporu u aktivnostima, potvrdu o volontiranju i preporuku, iskustvo rada u internacionalnoj organizaciji i multikulturnom okruženju, mogućnost sudjelovanja u različitim aktivnostima JRS-a.

Od volontera se očekuje: motivacija, empatija, želja za učenjem, otvorenost u komunikaciji i otvorenost prema različitim kulturama, 2 sata tjedno za provedbu aktivnost

Organizator: Isusovačka služba za izbjeglice - JRS
Datum početka: 28.10.2019.
Lokacija: Sarajevska cesta 41, 10010, Zagreb, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Isusovačka služba za izbjeglice - JRS
Lokacija projekta:Sarajevska cesta 41, 10010, Zagreb, Zagreb
Ciljana skupina: Djeca (3 - 13)
Ciljani broj volontera:5 (do sad se prijavilo 0 volontera)
Datum početka: 28.10.2019
Datum završetka:31.12.2019
Broj sati: 2
Učestalost: tjedno
Od - do: 8 - 16
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Znanje stranih jezika: Engleski, Drugi jezici
Prevođenje - strani jezici
Rad na računalu: Osnove rada na računalu, Druga znanja u radu na računalu
Komunikacijske vještine
Odnosi s javnošću/marketing
Upravljanje projektima i projektnim timovima
Organizacija rada
Prikupljanje sredstava
Kreativan rad (umjetnost i kultura)
Dizajn
Podučavanje
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Kontakt osoba: Zrinka
Pokriveni troškovi:Da
Dodatne bitne informacije: Uz prijavu na dnu stranice, potrebno je poslati životopis na email adresu: hr.volonteri@jrs.net
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Upoznavanje hrvatskog društva, kulture i jezika; stjecanje novih vještina koje olakšavaju socijalnu integraciju; kvalitetnija usluga korisnicima; osnaženi ljudski potencijali u organizaciji
Očekivani rezultati za volontere: Iskustvo rada s izbjeglicama i tražiteljima azila; iskustvo rada u multikulturnom okruženju; stečene/poboljšane komunikacijske vještine; iskustvo u socijalnoj integraciji izbjeglica; stečeno bazično znanje na temu imigracija i azila

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.