Gdje sam?

Volonter_ka u Nacionalnom pozivnom centru za žrtve kaznenih djela i prekršaja

Volonterski program u Nacionalnom pozivnom centru za žrtve kaznenih djela i prekršaja (NPC) obuhvaća odgovaranje na upite pozivateljica i pozivatelja na 116 006 liniji.

             http://pzs.hr/wp-content/uploads/sites/560/2016/01/Logo_novi.png

To podrazumijeva slijedeće:
a. Pružanje emocionalne podrške.
b. Informiranje o zakonom zajamčenim pravima i načinima ostvarenja prava
c. Upućivanje na institucije i organizacije civilnog društva na daljnju specijaliziranu podršku i pomoć
d. Pohađanje edukacija koje organizira Udruga za podršku žrtvama i svjedocima u suradnji s drugim institucijama i OCD-ima
e. Senzibiliziranje javnosti o položaju žrtava i svjedoka u Republici Hrvatskoj
f. Pomoć i sudjelovanje u dodatnim volonterskim aktivnostima: medijski istupi, istupi u lokalnim sredinama, provođenje istraživanja, pisanje članaka za blog volontera NPC-a, organiziranje neformalnih druženja volonterki i volontera…


Uz opisano, uvijek potičemo sve volonterke i volontere na otvoreno iskazivanje vlastitih interesa i želja u području pružanja podrške žrtvama i svjedocima.

Organizator: Udruga za podršku žrtvama i svjedocima
Datum početka: 16.09.2019.
Lokacija: Ulica grada Vukovara 49, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Udruga za podršku žrtvama i svjedocima
Lokacija projekta:Ulica grada Vukovara 49, Zagreb
Ciljana skupina: studenti prava/psihologije/socijalnog rada
Ciljani broj volontera:25 (do sad se prijavilo 2 volontera)
Datum početka: 16.09.2019
Datum završetka:21.10.2019
Broj sati: 4
Učestalost: tjedno
Od - do: 08:00- 12:00 / 12:00 - 16:00 / 16:00 - 20:00
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Znanje stranih jezika: Engleski
Rad na računalu: Osnove rada na računalu
Komunikacijske vještine
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Posebni zahtjevi: odgovornost i pouzdanost
Kontakt osoba: Maja Štahan
Web stranica: pzs.hr
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Za volontiranje je obvezno pohađati osnovnu edukaciju (održava se dva vikenda: 25. i 26.listopada te 08. i 09. studenog).
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Nacionalni pozivni centar je od osnivanja (2013.godine) do danas pružio podršku i informacije preko 7000 pozivatelja/ica zahvaljujući radu volontera. Volonterskim programom očekuje se pružanje informacija i emocionalne podrške žrtvama, njihovim članovima obitelji i svjedocima na anonimnoj i besplatnoj 116 006 liniji svakim radnim danom od 8-20. Osim toga, očekuje se porast broja dolaznih poziva zbog javnih akcija i medijskih istupa usmjerenih na podizanje svijesti o položaju žrtava i svjedoka u RH.
Očekivani rezultati za volontere: Volonteri NPC-a će imati priliku sudjelovati na edukacijama koje organizira Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, samostalno te u suradnji s drugim specijaliziranim OCD-ima i institucijama koji rade sa žrtvama i svjedocima kaznenih djela. Volonteri će unaprijediti komunikacijske vještine (tehnike aktivnog slušanja, postavljanje pitanja, asertivnost, komunikacija s ranjivim skupinama), steći pravna znanja (ZKP, KZ, Direktiva o pravima žrtava, Protokoli o postupanju u slučaju nasilja) te će dobiti uvid u funkcioniranja civilnog sektora. Postati će aktivni sudionici društva, razvijenog osjećaja za pravdu te tolerancije prema svim skupinama društva.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.