Gdje sam?

Edukacija novih volontera Linije pomoći Plavi telefon

Najstarija Linija pomoći za djecu mlade i odrasle traži nove volontere!

                  https://www.plavi-telefon.hr/img/vura_fon.gif

Linija pomoći Plavi telefon je linija savjetovanja putem koje se pruža pomoć djeci, mladima i odraslima s područja cijele Republike Hrvatske, radnim danom od 9:00-20:00h. Pomoć na Liniji pružaju za to posebno educirani i supervizirani volonteri. Kako biste postali volonter Linije pomoći potrebno je proći početnu selekciju i edukaciju koja će se održati početkom listopada. Tijekom volontiranja, volonteri će imati priliku kontinuirano usavršavati svoja znanja i vještine pohađanjem dodatnih edukacija i seminara, ali se i sami okušati u vođenju edukacija te aktivno sudjelovati u provedbi projekata. Obveze volontera su: jednom tjedno odvojiti 3 sata svojeg slobodnog vremena (tj. mjesečno imati 4 smjene džurstva), prisustvovati na jednom sastanku volontera te jednom supervizijskom susretu mjesečno. Želite li postati dio plave priče, prijavite se čim prije putem e-maila: plavi-telefon@zg.t-com.hr, Facebooka ili telefona 01/4833-888. U prijavi je potrebno napisati/reći sljedeće podatke: ime i prezime, godinu rođenja, stručnu spremu i zanimanje te ostaviti svoj kontakt - mobitel i e-mail. Rok za prijavu je do 09. listopada 2019. godine, a edukacija će se održati drugi (11.,12., 13.) vikend u listopadu. Veselimo se zajedničkom druženju! :) https://odrastisretan.files.wordpress.com/2013/04/plavi-telefon.jpg

Organizator: Plavi telefon
Datum početka: 11.10.2019.
Lokacija: Ilica 36, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Plavi telefon
Lokacija projekta:Ilica 36, Zagreb
Ciljana skupina: mladi od 21. godine
Ciljani broj volontera:15 (do sad se prijavilo 5 volontera)
Datum početka: 11.10.2019
Datum završetka:30.06.2020
Broj sati: 3
Učestalost: tjedno
Od - do: 3h tjedno
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Rad na računalu: Osnove rada na računalu
Komunikacijske vještine
Kreativan rad (umjetnost i kultura)
Posebni zahtjevi: nema
Kontakt osoba: Miroslav Vučenović
Web stranica: http://www.plavi-telefon.hr/
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Besplatni odlasci u kazalište za volontere.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Djeca, mladi i odrasli osvješteni o važnosti kvalitetnih odnosa za uspješno funkcioniranje pojedinca i zajednice. Djeca, mladi i odrasli u većoj mjeri prihvaćaju korištenje psihosocijalnih usluga kao normalnu brigu o sebi. Dovoljan broj volontera koji na Liniji pomoći Plavi telefon pružaju savjetodavnu pomoć djeci, mladima, odraslima i starijim osobama.
Očekivani rezultati za volontere: Educirani volonteri spremni za rad na Liniji, pružanje podrške, ohrabrivanje, usavršavanje komunikacijskih vještina, rada na sebi i s ljudima općenito.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.