Gdje sam?

"Mentorstvom do sigurnije budućnosti"

Centar za nestalu i zlostavljanu djecu (dalje: CNZD) je 01. travnja 2019. godine započeo provedbu projekta “Mentorstvom do sigurnije budućnosti”, u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Zagreb, s Centrom za socijalnu skrb Osijek i Centrom za poduzetništvo Osijek.

                   http://cnzd.org/uploads/news/picture/374/large_CNZD_logo_2017_b.png

Opći cilj projekta „Mentorstvom do sigurnije budućnosti“ je povećati mogućnosti za zapošljavanje, umanjiti rizik od socijalne isključenosti i siromaštva marginaliziranih skupina i poboljšati kvalitetu rada stručnjaka koji rade s marginaliziranim skupinama.
Specifični ciljevi projekta su:
1. Osnaživanje te razvoj mekih i/ili transverzalnih (prenosivih) vještina nezaposlenih osoba pripadnika marginaliziranih skupina provedbom ciljanih programa, radionica i pružanja usluga mentorstva,
2. Jačanje kapaciteta stručnjaka u svrhu unaprjeđenja usluga povezanih s pristupom tržištu rada i socijalnim uključivanjem za nezaposlene osobe pripadnike marginaliziranih skupina.
Ciljna skupina: nezaposlene osobe korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu (dalje: ZMN) te stručnjaci koji rade s nezaposlenim osobama pripadnicima marginaliziranih skupina na području zapošljavanja i socijalnog uključivanja.

Organizator: Centar za nestalu i zlostavljanu djecu
Datum početka: 01.04.2019.
Lokacija: Maksimir, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Organizator(i): Centar za nestalu i zlostavljanu djecu
Lokacija projekta:Maksimir, Zagreb
Ciljana skupina: nezaposlene osobe, u dobi od 18-40 godina, korisnici ZMN (zajamčene minimalne naknade)
Ciljani broj volontera:20 (do sad se prijavilo 1 volontera)
Datum početka: 01.04.2019
Datum završetka:31.12.2020
Broj sati: 100
Učestalost: tjedno, mjesečno
Od - do: 16 do 18
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Rad na računalu
Komunikacijske vještine
Podučavanje
Briga i njega osoba
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Kontakt osoba: Dubravka Marušić
Pokriveni troškovi:Da
Dodatne bitne informacije: Nakon prijave potrebnog broja korisnika i volontera za ulogu mentora, CNZD će provesti inicijalne pojedinačne razgovore i s korisnicima i s volonterima. Nakon prijavnog postupka, provest ćemo selekciju i međusobno uparivanje 1 mentora s 1 korisnikom. CNZD je trenutno u procesu promijene lokacije te će nova službena adresa Centra biti poznata kroz mjesec dana.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Organizacija će provedbom projekta dobiti priliku nadalje razvijati mentorske programe namijenjene osjetljivim društvenim skupinama, naročito djeci i mladima u različitim oblicima rizika od socijalne isključenosti, širiti mrežu partnera, suradnika i volontera te kroz zajedničke aktivnosti stjecati nova znanja, vještine i iskustva koja će nastaviti implementirati u budućim projektima. Korisnici projekta će biti uključeni u neformalnu edukaciju u brojnim područjima (stjecanje soft/"mekih" vještina za unapređenje vlastitog samopouzdanja, komunikacije, predstavljanja poslodavcima, razvoja vještina upravljanja osobnim financijama, povezivanje s drugim korisnicima, širenje socijalne mreže)te će tijekom trajanja projekta imati individualnu direktnu podršku mentora-volontera (po principu 1 na 1), od kojih će dobivati vođenje, usmjeravanje, informiranje, direktnu pomoć u obavljanju aktivnosti programa, praćenje njihova napredovanja i evaluaciju postignutih rezultata.
Očekivani rezultati za volontere: Volonteri će steći: ­- višu razinu vlastitih komunikacijskih, socijalnih i edukativnih vještina te znanja i vještine potrebne za izgradnju pozitivnog odnosa s korisnikom, kroz intenzivnu inicijalnu edukaciju u okviru „Mentorskog programa“ kao ključne aktivnosti projekta; ­- kontinuiranu superviziju od strane mentora-supervizora tijekom trajanja projekta; ­- osobno iskustvo i znanje u socijalnom mentoriranju kao specifičnoj kategoriji mentorstva; ­- dragocjeno iskustvo osobnog utjecaja na poboljšanje socijalnog statusa dugotrajno nezaposlenih osoba i njihova osnaživanja da izađu iz kruga ranjivosti i socijalne isključenosti, ­- vlastitu širu profesionalnu i socijalnu mrežu kroz upoznavanje stručnjaka, suradnika i partnera u projektu, što im nadalje otvara prilike za nova učenja, partnerstva, angažman i zapošljavanje na novim projektima.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.