Gdje sam?

Podrška osobi s invaliditetom u učenju i pripremi ispita

Udruga ZAMISLI poziva volontere/ volonterke da se uključe u učenje i ponavljanje gradiva zajedno s mladom osobom s invaliditetom.

                https://media.istockphoto.com/photos/book-stacking-open-book-hardback-books-on-white-background-back-to-picture-id691464880?k=6&m=691464880&s=612x612&w=0&h=_DHMV-tlKUNnkRWQIsmsirm6nKsFPmoJBy66cYHoctc=


Princip volontiranja je takav da volonter/ volonterka radi s mladom osobom s invaliditetom uživo. Dan i vrijeme je fleksibilno te ovisi o dogovoru korisnice i volontera/ volonterke.
Volonter/ volonterka ovim putem ponavlja gradivo, upoznaje se sa životom mlade osobe s invaliditetom, pruža joj podršku i pomoć te na kraju kada mlada osoba s invaliditetom položi ispit to je ujedno i nagrada samom volonteru/ volonterki.

Organizator: Udruga za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom "ZAMISLI"
Datum početka: 05.07.2019.
Lokacija: Avenija Marina Držića 71A., Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Udruga za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom "ZAMISLI"
Lokacija projekta:Avenija Marina Držića 71A., Zagreb
Ciljana skupina: Mladi i mladi s invaliditetom
Ciljani broj volontera:2 (do sad se prijavilo 2 volontera)
Datum početka: 05.07.2019
Datum završetka:20.07.2019
Broj sati: 15
Učestalost: tjedno
Od - do: prema dogovoru volontera i korisnice
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Organizacija rada
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Posebni zahtjevi: individualni rad s osobama s invaliditetom
Kontakt osoba: Sanja Krznarić
Web stranica: www.zamisli.hr
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Želimo individualni rad i pristup- korisnika i volontera. Željno Vas očekujemo
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Mladi s invaliditetom postati će aktivni dionici zajednice u kojoj žive te na koncu stvaratelji državnog proračuna. Ostvarit će svoje potencijale, a obrazovanje će pridonijeti procesu socijalnog uključivanja.
Očekivani rezultati za volontere: Volonteri će imati priliku „brusiti“ svoja znanja i vještine podučavanja, individualnog rada i rada sa mladom osobom s invaliditetom. Također, volonter će, pomaganjem mladima s invaliditetom, osvježiti svoja znanja o određenim područjima. Tempo, mjesto i vrijeme rada s korisnicom dogovarati će se individualno i u skladu sa potrebama i mogućnostima korisnice i volontera.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.