Gdje sam?

Volonter u igraonici za djecu u prihvatilištu za tražitelje međunarodne zaštite

HCK provodi veliki broj socijalizacijskih aktivnosti u prihvatilištu za tražitelje međunarodne zaštite Zagreb.

                     https://www.hck.hr/UserDocsImages/Press/Logotipovi/HCK%20logo%20okrugli.jpg

Aktivnosti u dječjoj igraonici se provode u svrhu okupacije djece i pomoći pri integraciji. Kroz igru učimo jezike, načine ponašanja te suradnju i komunikaciju sa drugom djecom. Igraonica služi i kao svojevrsna priprema za školu.

Organizator: Hrvatski Crveni križ
Datum početka: 13.06.2019.
Lokacija: sarajevska ulica 41, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Hrvatski Crveni križ
Lokacija projekta:sarajevska ulica 41, Zagreb
Ciljana skupina: tražitelji međunarodne zaštite
Ciljani broj volontera:15 (do sad se prijavilo 15 volontera)
Datum početka: 13.06.2019
Datum završetka:17.12.2019
Broj sati: 2
Učestalost: tjedno
Od - do: od 14 do 15h
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Kontakt osoba: Mirela Jozić ( 099 264 2159, mirela.jozic@hck.hr
Web stranica: www.hck.hr
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Hrvatski Crveni križ je fleksibilan oko dogovora za vrijeme volontiranje i dinamiku volontiranja.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Volonterskim doprinosim Hrvatski Crveni križ će ojačati vlastite kapacitete i biti u mogućnosti pružiti veći broj i kvalitetniju uslugu korisnicima.
Očekivani rezultati za volontere: Upoznavanje s novim običajima i kulturama, usavršavanje vještina prenošenja znanja, iskustvo praktičnog rada, upoznavanje s radom humanitarne organizacije, mogućnost sudjelovanja na treninzima i edukacijama Hrvatskog Crvenog križa, mogućnost uključivanja u ostale aktivnosti Hrvatskog Crvenog križa, upoznavanje sa djelovanjem humanitarne organizacije.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.