Gdje sam?

Pomagači u svladavanju škoskog gradiva

Služba za zaštitu migranata HCK provodi mnogobrojne aktivnosti sa tražiteljima međunarodne zaštite i osobama pod međunarodnom zaštitom kako bi im olakšali socijalizaciju i prilagodbu na novu životnu sredinu.

                    https://www.instrukcije-hr.com/wp-content/uploads/2016/09/kkjk-1472828883.jpg

Kod velikog broja djece koju smo uključili u redovan obrazovni sustav postoji problem u savladavanju školskog gradiva. 

Stoga su nam potrebni pomagači u učenju za pomoć u svladavanju gradiva, praćenje napredovanja djece, podrška roditeljima tijekom odlaska na roditeljske sastanke, pisanju zadaće i objašnjavanju novog školskog gradiva za djecu koja pohađaju osnovnu i srednju školu. Pomoć u učenju bi se odvijala u Prihvatilištu za tražitelje azila u Zagrebu.

Organizator: Hrvatski Crveni križ
Datum početka: 10.06.2019.
Lokacija: Sarajevska cesta 41, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Hrvatski Crveni križ
Lokacija projekta:Sarajevska cesta 41, Zagreb
Ciljana skupina: Trazitelji medunarodne zastite
Ciljani broj volontera:10 (do sad se prijavilo 7 volontera)
Datum početka: 10.06.2019
Datum završetka:15.12.2019
Broj sati: 2
Učestalost: tjedno
Od - do: Od 13 do 15 h
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Znanje stranih jezika: Engleski
Komunikacijske vještine
Kontakt osoba: Mirela Jozic
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Nema
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Pruzanje veceg broja usluga korisnicima programa i jacanje vlastitih kapaciteta.
Očekivani rezultati za volontere: Mogucnost upoznavanja i susreta sa mnogim kulturama, iskustvo direktnog rada s korisnicima te sudjelovanja na edukacijama u sustavu HCK ili drugim potrebnim a u svrhu izvodenja volonterskih aktivnosti.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.