Gdje sam?

GALOPOM DO UKLJUČENOSTI

 Cilj projekta je omogućiti djeci i mladima u riziku od socijalne isključenosti besplatnu školu western jahanja.

                       https://www.24sata.hr/media/img/65/16/f1f70cc2c2431d6aafc8.jpeg

Projekt je dvogodišnji i sufinanciran je od EU iz Europskog socijalnog fonda.

Volonteri bi pomagali trenerima i sudionicima u provedbi projekta te na poslovima vezanim uz projekt.


https://www.24sata.hr/article-preview-625410?preview_code=9acbac0e


Organizator: Konjički klub Appaloosa
Datum početka: 29.05.2019.
Lokacija: 2. Petruševec 5, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Konjički klub Appaloosa
Lokacija projekta:2. Petruševec 5, Zagreb
Ciljana skupina: djeca i mladi
Ciljani broj volontera:10 (do sad se prijavilo 11 volontera)
Datum početka: 29.05.2019
Datum završetka:29.03.2021
Broj sati: 8
Učestalost: svakodnevno
Od - do: cjelodnevno
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Drugo

poželjno iskustvo sa konjima (nije uvjet)
Posebni zahtjevi: poželjno iskustvo u radu sa konjima
Kontakt osoba: Žarko Magaš
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Projekt je dvogodišnji ,socijalnog karaktera i radi se sa osjetljivim skupinama.Uz sve potrebna je interakcija sa konjima koji su "sredstvo" u izvođenju projekta.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Lakša i kvalitetnija komunikacija između trenera i sudionika projekta,lakše usvajanje novih znanja i vještina
Očekivani rezultati za volontere: Stjecanje kompetencija u radu sa konjima,socijalizaciji konja i jahača,radu sa djecom i mladima u konjičkom sportu
Komentar organizatora: Zainteresirani volonteri,sudjelovali bi u čišćenju štale,održavanju higjene konja te aktivno bili uključeni u provedbu projkta.Zbog zahtjevnosti prošli bi obuku o radu sa konjima,socijalizaciji ,te ovisno o interesu sticali vještine rada sa konjima

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.