Gdje sam?

Asistent u svladavanju hrvatskog jezika

 Služba za zaštitu migranata Hrvatskog Crvenog križa provodi mnogobrojne aktivnosti sa tražiteljima azila, ali i osobama pod međunarodnom zaštitom.

                       https://www.hck.hr/UserDocsImages/slike/Azil%20i%20migracije/Azil_migracije.jpg

Aktivnosti se provode u Prihvatilišta za tražitelje azila i podrazumijevaju velik broj integracijskih,socijalizacijskih, kreativnih, sportskih i edukativnih aktivnosti.

Trenutno postoji velika potreba za volonterima koji mogu provoditi radionice hrvatskog jezika s tražiteljima međunarodne zaštite.Radionice hrvatskog jezika za odrasle se organiziraju kako bi se tražiteljima međunarodne zaštite olakšala svakodnevna komunikacija i snalaženje te olašao proces integracije u društvo
Organizator: Hrvatski Crveni križ
Datum početka: 10.06.2018.
Lokacija: sarajevska ulica 41, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Hrvatski Crveni križ
Lokacija projekta:sarajevska ulica 41, Zagreb
Ciljana skupina: tražitelji međunarodne zaštite
Ciljani broj volontera:5 (do sad se prijavilo 5 volontera)
Datum početka: 10.06.2018
Datum završetka:15.12.2019
Broj sati: 2
Učestalost: tjedno
Od - do: 10 do 11:30
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Znanje stranih jezika: Engleski
Komunikacijske vještine
Kontakt osoba: Mirela Jozić ( 099 264 2159, mirela.jozic@hck.hr
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: nema
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Volonterskim doprinosim Hrvatski Crveni križ će ojačati vlastite kapacitete i biti u mogućnosti pružiti veći broj i kvalitetniju uslugu korisnicima.
Očekivani rezultati za volontere: Upoznavanje s novim običajima i kulturama, usavršavanje vještina prenošenja znanja, iskustvo praktičnog rada, upoznavanje s radom humanitarne organizacije, mogućnost sudjelovanja na treninzima i edukacijama Hrvatskog Crvenog križa, mogućnost uključivanja u ostale aktivnosti Hrvatskog Crvenog križa, upoznavanje sa djelovanjem humanitarne organizacije.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.