Gdje sam?

Pomoć u svakodnevnom radu sa psima, treniranje pasa i školovanje

Udruga Alfa Canis neprofitna je udruga koja se bavi školovanjem ljudi i pasa. Udruga Alfa Canis djeluje na području Savske Opatovine bb, gdje se nalaze tereni za obuku pasa te provođenje disciplina u kojima sudjeluju psi i njihovi vlasnici. Svojim jedinstvenim pristupom pomažemo vlasnicima i njihovim ljubimcima kako bi ostvarili što kvalitetniji suživot. Isto tako, nudimo školovanje ljudi i pasa na područjima disciplina koje do sada nisu bile toliko ili uopće zastupljene.

Potrebna nam je pomoć volontera u svakodnevnom obavljanju aktivnosti vezanih uz brigu o psima te njihovom školovanju.

Organizator: Udruga za školovanje ljudi i pasa ALFA CANIS
Datum početka: 01.03.2019.
Lokacija: Savska Opatovina bb, Špansko, Grad Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Udruga za školovanje ljudi i pasa ALFA CANIS
Lokacija projekta:Savska Opatovina bb, Špansko, Grad Zagreb
Ciljana skupina: zainteresirani građani i građanke
Ciljani broj volontera:50 (do sad se prijavilo 45 volontera)
Datum početka: 01.03.2019
Datum završetka:31.12.2019
Broj sati: 2
Učestalost: tjedno
Od - do: 8-10 i 16-18
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Kontakt osoba: Tamara Mihoci
Pokriveni troškovi:Da
Dodatne bitne informacije: molim kontaktirati na: 098/1688249 Tamara
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Pomoć oko pasa i ostalim aktivnostima udruge, s obzirom na to da je ove godine u planu preseljenje i proširenje mjesta rada i samih terena kako bismo djelovanje udruge dignuli na višu razinu.
Očekivani rezultati za volontere: Volonterima nudimo znanje i iskustvo u radu sa psima. Svake godine organiziramo tečaj za trenere u sklopu Hrvatkog kinološkog saveza, te potičemo na prolazak raznih edukacija i seminara. Također, ukoliko volonteri imaju svoje pse, nudimo im pomoć oko njih te razvoj njih i pasa u disciplinama koje sami žele i odaberu.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.