Gdje sam?

Volonter_ka u Nacionalnom pozivnom centru za žrtve kaznenih djela i prekršaja

 Volonterski program u nacionlnom pozivnom centru za žrtve kaznenih djela i prekršaja ( NPC) obuhvaća:

Odgovaranje na upite pozivateljica i pozivatelja na 116 006 liniji:
a. Pružanje emocionalne podrške.
b.Informiranje o zakonom zajamčenim pravima i načinima ostvarenja pravac.
Upućivanje na institucije i organizacije civilnog društva na daljnju specijaliziranu podršku i pomoć
Pohađanje edukacija koje organizira Udruga za podršku žrtvama i svjedocima u suradnji s drugim institucijama i OCD-ima
Senzibiliziranje javnosti o položaju žrtava i svjedoka u Republici Hrvatskoj
Pomoć i sudjelovanje u dodatnim volonterskim aktivnostima: medijski istupi, istupi u lokalnim sredinama, provođenje istraživanja, pisanje članaka za blog volontera NPC-a, organiziranje neformalnih druženja volonterki i volontera…


Uz opisano, uvijek potičemo sve volonterke i volontere na otvoreno iskazivanje vlastitih interesa i želja u području pružanja podrške žrtvama i svjedocima.

Organizator: Udruga za podršku žrtvama i svjedocima
Datum početka: 14.02.2019.
Lokacija: Ulica grada Vukovara 49, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Udruga za podršku žrtvama i svjedocima
Lokacija projekta:Ulica grada Vukovara 49, Zagreb
Ciljana skupina: studenti prava/psihologije/socijalnog rada
Ciljani broj volontera:25 (do sad se prijavilo 12 volontera)
Datum početka: 14.02.2019
Datum završetka:24.03.2019
Broj sati: 4
Učestalost: tjedno
Od - do: 08:00- 12:00/12:00 - 16:00/ 16:00-20:00
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Znanje stranih jezika: Engleski
Komunikacijske vještine
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Posebni zahtjevi: odgovornost i pouzdanost
Kontakt osoba: Maja Štahan
Web stranica: pzs.hr
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Za volontiranje je obvezno pohađati osnovnu edukaciju (održava se dva vikenda: 29. i 30. ožujka te 12. i 13. travnja).
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Nacionalni pozivni centar je od osnivanja (2013.godine) do danas pružio podršku i informacije preko 7000 pozivatelja/ica zahvaljujući radu volontera. Volonterskim programom očekuje se pružanje informacija i emocionalne podrške žrtvama, njihovim članovima obitelji i svjedocima na anonimnoj i besplatnoj 116 006 liniji svakim radnim danom od 8-20. Osim toga, očekuje se porast broja dolaznih poziva zbog javnih akcija i medijskih istupa usmjerenih na podizanje svijesti o položaju žrtava i svjedoka u RH.
Očekivani rezultati za volontere: Volonteri NPC-a će imati priliku sudjelovati na edukacijama koje organizira Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, samostalno te u suradnji s drugim specijaliziranim OCD-ima i institucijama koji rade sa žrtvama i svjedocima kaznenih djela. Volonteri će unaprijediti komunikacijske vještine (tehnike aktivnog slušanja, postavljanje pitanja, asertivnost, komunikacija s ranjivim skupinama), steći pravna znanja (ZKP, KZ, Direktiva o pravima žrtava, Protokoli o postupanju u slučaju nasilja) te će dobiti uvid u funkcioniranja civilnog sektora. Postati će aktivni sudionici društva, razvijenog osjećaja za pravdu te tolerancije prema svim skupinama društva.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.