Gdje sam?

Rehabilitacijsko resocijalizacijski proces pomoću terapije jahanjem

Osnovna vrsta aktivnosti koju provodimo u našem programu je terapija jahanjem, kojom postižemo ciljeve u vezi rehabilitacije djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, ali i resocijalizacije bivših ovisnika.

Dok za prvu ciljnu skupinu terapija jahanjem predstavlja rehabilitacijski proces, za drugu (bivši ovisnici) predstavlja resocijalizacijski proces i mogućnost društvene reintegracije. Naime, bivši ovisnici vode brigu o konjima (hranjenje, pojenje, čišćenje konja), pomažu u pripremi konja za terapiju jahanjem te pomažu i pri izvođenju terapije jahanjem, najčešće prateći osobe s invaliditetom dok jašu, povećavajući tako njihovu sigurnost.
Kao dodatne aktivnosti, izvodimo i stvaralačko - kreativne radionice uz korištenje različitih tehnika, psihoedukativno – iskustvene radionice te provodimo i aktivnosti „prirodne integracije“ (zajedničke posjete kulturnim ustanovama s bivšim ovisnicima u cilju njihovog ponovnog uključivanja u društvenu zajednicu).
Nakon početne edukacije volontera, od njih se očekuje sudjelovanje u gore navedenim aktivnostima kao i u mjesečnoj superviziji. Trajanje projekta je kontinuirano, tijekom cijele godine vikendima.

Organizator: Udruga "Jedni za druge"
Datum početka: 19.01.2019.
Lokacija: Karlovačka cesta 80K, Blato, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Udruga "Jedni za druge"
Lokacija projekta:Karlovačka cesta 80K, Blato, Zagreb
Ciljana skupina: djeca s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom; bivši ovisnici o psihoaktivnim tvarima, kocki i internetu
Ciljani broj volontera:15 (do sad se prijavilo 6 volontera)
Datum početka: 19.01.2019
Datum završetka:31.12.2019
Broj sati: 5
Učestalost: tjedno
Od - do: 09-14
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Posebni zahtjevi: Starosna dob iznad 20 godina; nepostojanje ozbiljnijih psihičkih i zdravstvenih teškoća
Kontakt osoba: Sanja Maroević 098-31 62 31; Ena Ivezić 098-991 3303
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Projekt je kontinuiran te su nam potrebni volonteri kontinuirano kroz cijelu godinu.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Jačanje psihofizičkih sposobnosti svih korisnika (poboljšano motoričko funkcioniranje, sveopća tjelesna pokretljivost djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom; povećan uvid u vlastite mogućnosti i ograničenja u kretanju; pozitivnija slika o sebi i vlastitom tijelu; smanjen osjećaj socijalne izoliranosti i manje vrijednosti kod svih naših korisnika; snažnije samopouzdanje i samopoštovanje; veći interes za vlastiti život i okolni svijet; poboljšana socijalizacija svih korisnika); bolja senzibilizacija javnosti za teškoće naših korisnika; destigmatizacija korisnika.
Očekivani rezultati za volontere: Volonteri će savladati znanja o osnovama brige i njege konja, osnovama pravilnog vođenja konja, dobit će nužna znanja o problemu i bolesti ovisnosti te različitim tegobama djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. Savladat će vještine timskog rada, komunikacijske vještine općenito te posebno s ranjivim i osjetljivim skupinama kakvi su naši korisnici. Obogatit će svoja iskustva osvještavanjem svojih, kao i razumijevanjem tuđih psiholoških potreba; razumijevanjem i prihvačanjem tuđih psiholoških i fizičkih ograničenja; učenjem tolerancije na različitost; razvijanjem empatije. Na planu stavova, očekujemo mijenjanje krivo utemeljenih stavova odnosno predrasuda, posebno u odnosu na naše korisnike - bivše ovisnike i osobe s invaliditetom.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.