Gdje sam?

Afrikaniziraj se
Krećemo s novim tečajem i pripremama za sve volontere koji žele ići volontirati u Afriku!

Naša udruga ima sirotište sa 48 štićenika koji srdačno očekuju sve one koji svoje vrijeme i znanje žele podijeliti s njima, a usput će i sami volonteri steći divna iskustva i nezaboravne uspomene pa nije čudno da se naši dosadašnji volonteri više puta vraćaju.

Prvi korak je psihološko testiranje koje organiziramo za sve zainteresirane 19.siječnja u Gundulićevoj, Zagreb.Nakon prolaska na testiranju kreću pripreme koje uključuju Volonterski tečaj i učenje afričkog jezika svahilija te detaljne upute o volontiranju u našem sirotištu kao i volontiranje u domovima.

Volontirati se može ići na najmanje mjesec dana kroz cijelu 2019.godinu, osim ljeta kada smo u potpunosti popunili volonterske kapacitete.

Karibuni - dobrodošli svi!

Organizator: Udruga "Kolajna ljubavi
Datum početka: 19.01.2019.
Lokacija: Tanzanija, Afrika, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Udruga "Kolajna ljubavi
Lokacija projekta:Tanzanija, Afrika, Zagreb
Ciljana skupina: građani u dobi od 18 do 65 godina starosti
Ciljani broj volontera:20 (do sad se prijavilo 7 volontera)
Datum početka: 19.01.2019
Datum završetka:31.12.2019
Broj sati: 2
Učestalost: svakodnevno
Od - do: subotama: 10- 12h ili 16-18h
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Kreativan rad (umjetnost i kultura)
Podučavanje
Kontakt osoba: Hana Ondej
Web stranica: http://kolajna-ljubavi.hr/
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Svaki volonter prije odlaska u Afriku treba proći psihološko tesitranje, pripreme i odvolontirati u RH oko 80 sati.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Visok prolaz na testiranju i pripremama.
Očekivani rezultati za volontere: Dragocjeno iskustvo u volontiranju u Africi; Volontiranje u domovima s djecom te u sirotištu.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.