Gdje sam?

Sunčana strana ulice

Tražimo studenta ili profesora talijanskog jezika za potrebe rada s mladom osobom. Mlada osoba treba pomoć u dodatnom radu na srednjoškolskom gradivu zbog ispravljanja negativne ocjene.

Projekt „Sunčana strana ulice“ nastao je slijedom dugogodišnjeg nastojanja da kreiramo model pružanja integriranih i sveobuhvatnih socijalnih usluga za djecu i mlade s  potrebama u lokalnoj zajednici.

Teškoće u učenju kod djece izazivaju specifične probleme te vrlo često takva djeca zaostaju za predviđenim gradivom što rezultira nagomilavanjem gradiva, otporom učenika spram učenja i dodatnih poteškoća u učenju.

Nemogućnost praćenja gradiva nakon nekog vremena pridonosi dosadi i disciplinskim problemima koji su pak povezani s poremećajima u ponašanju.

Istraživanja pokazuju kako intervencije u smislu pomoći u učenju i razvoju socijalnih vještina povećavaju samopouzdanje kod djece, kao i interes za školu što direktno utječe na redovnije pohađanje nastave i povećava školsku uspješnost.

Dodatne informacije na info@ambidekster.hr ili 0994575444.

Organizator: Ambidekster klub
Datum početka: 05.12.2018.
Lokacija: 1. Poljanice 6/Gajeva 2, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Ambidekster klub
Lokacija projekta:1. Poljanice 6/Gajeva 2, Zagreb
Ciljana skupina: Djeca i mladi
Ciljani broj volontera:1 (do sad se prijavilo 0 volontera)
Datum početka: 05.12.2018
Datum završetka:24.12.2018
Broj sati: 5
Učestalost: tjedno
Od - do: po dogovoru
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Podučavanje
Kontakt osoba: Emina Horvat
Web stranica: http://ambidekster.hr/hr/pocetna/
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Pružanje pomoći u učenju odvija se u prostorima Ambidekster kluba na adresi 1. Poljanice 6 ili u prostoru Centra za mlade, Gajeva 2.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Uključivanje volontera u provedbu pomoći u učenju korisnicima se osigurava pomoć u savladavanju nastavnog gradiva čime se pridonosi poboljšanju školskog uspjeha djece i mladih što posljedično utječe na razvoj samopouzdanja i pozitivne slike o sebi. Pružanjem pomoći u učenju kao jednog od oblika podrške pridonosi se ostvarivanju ciljeva u savjetovanju.
Očekivani rezultati za volontere: Volonteri će kroz izravni rad s djecom i mladima imati prilike unaprijediti vlastite komunikacijske i organizacijske vještine.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.