Gdje sam?

VOLONTIRANJE NA ŠTANDOVIMA

U svrhu promocije udruge kako bismo obuhvatili što veći broj korisnika i zainteresirani donatora, potrebno je da bi se više volontera javilo. Jedna od volontrska zadaća bila bi rad na štandovima i pružanje informacija o radu udruge te prikupljanje donacija.

                      

Voloteri bi, u suradnji s predsjedicom volontirali te pomogli obiteljima na rubu siromaštva, pružanje pomoći i podrške bolesim osobama...

Organizator: Humanitarna udruga anđeo čuvar hrabrih srca
Datum početka: 22.07.2019.
Lokacija: Ulica, Jasena 50.D, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Humanitarna udruga anđeo čuvar hrabrih srca
Lokacija projekta:Ulica, Jasena 50.D, Zagreb
Ciljana skupina: Udruga, šira populacija građana
Ciljani broj volontera:4 (do sad se prijavilo 3 volontera)
Datum početka: 22.07.2019
Datum završetka:07.12.2019
Broj sati: 8
Učestalost: svakodnevno
Od - do: 9-21
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica, drugi djelovi hrvatske
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Prikupljanje sredstava
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Kontakt osoba: Patricija Hrustić
Pokriveni troškovi:Da
Dodatne bitne informacije: Volonira se na javnim mjestima te trgovačkim centrima. Potrebno je biti komunikativan te ljubazan.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Očekujemo da ćemo kroz druženje i rad steći znanje, društvenost, poznastvo. Veći broj ciljanih skupina kao i zainteresiranih građana bit će informiran o ciljevima i aktivnostima što će omogučiti i njihovo uključivanje u rad udruge. Visoko cijenimo volonterski rad, te će se satnica rada volontera uvijek usklađivati s njihovim drugim obvezama.
Očekivani rezultati za volontere: Unaprijedit vjestine i znanje komunikacije sa građanima. Skupiti što više donacija kako bismo pomogli mnogim ljudima.
Komentar organizatora: Molimo zainteresirane volontere da nam nakon prijave na bazu da nas kontaktiraju na broj mobitela 0976277177 ili E-mail: andeocuvarhrabrihsrca@gmail.com

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.