Gdje sam?

Love&Respect - prevencija nasilja u vezama mladih

Projekt je usmjeren na prevenciju nasilja u vezama mladih, a uključuje istraživanje iskustava nasilja u vezama,  online platformu za mlade i  osobe koje rade s mladima, informiranje i kampanju na društvenim mrežama te izradu interaktivne online aplikacije o nasilju u vezama.

Uloga volontera/ki:

1. Pomoć u prevođenju materijala za online platformu s engleskog na hrvatski jezik. Materijal sadrži informacije o nasilju u vezama mladih, različite radionice, istraživanja, pitanja i odgovore o kvalitetnim i štetnim vezama te različitim oblicima nasilja.

2. Sudjelovanje u promociji projekta podizanju svijesti mladih o nasilju u partnerskim odnosima i kvalitetnim vezama na društvenim mrežama (Facebook, Instagram). Volonter/volonterka treba biti aktivan/aktivna na društvenim mrežama.

Osoba koja volontira može sudjelovati u samo jednom od navedenih poslova. Nakon informiranja o projektu i temi, volonteri/volonterke poslove mogu raditi od kuće.

Organizator: CESI - Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje
Datum početka: 12.11.2018.
Lokacija: Nova cesta 4, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): CESI - Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje
Lokacija projekta:Nova cesta 4, Zagreb
Ciljana skupina: mlade osobe, 16 -26 godina
Ciljani broj volontera:3 (do sad se prijavilo 3 volontera)
Datum početka: 12.11.2018
Datum završetka:24.12.2018
Broj sati: 3
Učestalost: tjedno
Od - do: po izboru
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica, drugi djelovi hrvatske
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Kontakt osoba: Sanja Cesar
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Važno je da su osobe zainteresirane za pitanja rodne ravnopravnosti.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Povećana informiranost i znanje mladih o mladih ravnopravnosti spolova i kvalitetnim vezama, te senzibilizirana šira javnost. Osobe koje rade s mladima imaju pristup informacijama i učinkovitim programima prevencije nasilja. Dobiven uvid u zastupljenost rodno uvjetovanog nasilja u vezama te informirana javnost o problematici.
Očekivani rezultati za volontere: Volonterka/volonter će imati prilike steći znanja o rodnim stereotipima i problematici nasilja u vezama mladih te učinkovitim načinima prevencije. Steći će iskustvo rada u međunarodnim projektima te u kampanjama osvještavanja na društvenim mrežama.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.