Gdje sam?

Volonter/ka u Nacionalnom pozivnom centru za žrtve kaznenih djela i prekršaja

Volonterski program u Nacionalnom pozivnom centru za žrtve kaznenih djela i prekršaja ( NPC) obuhvaća:


1. Odgovaranje na upite pozivateljica i pozivatelja na 116 006 liniji:

    a. Pružanje emocionalne podrške.

    b. Informiranje o zakonom zajamčenim pravima i načinima ostvarenja pravac.


2. Upućivanje na institucije i organizacije civilnog društva na daljnju specijaliziranu podršku i pomoć


3. Pohađanje edukacija koje organizira Udruga za podršku žrtvama i svjedocima u suradnji s drugim institucijama i OCD-ima


4. Senzibiliziranje javnosti o položaju žrtava i svjedoka u Republici Hrvatskoj


5. Pomoć i sudjelovanje u dodatnim volonterskim aktivnostima: medijski istupi, istupi u lokalnim sredinama, provođenje istraživanja, pisanje članaka za blog volontera NPC-a, organiziranje neformalnih druženja volonterki i volontera…


Uz opisano, uvijek potičemo sve volonterke i volontere na otvoreno iskazivanje vlastitih interesa i želja u području pružanja podrške žrtvama i svjedocima.

Organizator: Udruga za podršku žrtvama i svjedocima
Datum početka: 17.09.2018.
Lokacija: Ulica grada Vukovara 49, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Udruga za podršku žrtvama i svjedocima
Lokacija projekta:Ulica grada Vukovara 49, Zagreb
Ciljana skupina: studenti prava/psihologije/socijalnog rada
Ciljani broj volontera:25 (do sad se prijavilo 8 volontera)
Datum početka: 17.09.2018
Datum završetka:09.10.2018
Broj sati: 4
Učestalost: tjedno
Od - do: 08:00- 12:00/12:00 - 16:00/ 16:00-20:00
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Kontakt osoba: Maja Štahan
Web stranica: pzs.hr
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Za volontiranje je obvezno pohađati osnovnu edukaciju (održava se dva vikenda: 19. i 20. listopada te 9. i 10. studenog).
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Nacionalni pozivni centar je od osnivanja (2013.godine) do danas pružio podršku i informacije preko 6000 pozivatelja/ica zahvaljujući radu volontera. Volonterskim programom očekuje se pružanje informacija i emocionalne podrške žrtvama, njihovim članovima obitelji i svjedocima na anonimnoj i besplatnoj 116 006 liniji svakim radnim danom od 8-20. Osim toga, očekuje se porast broja dolaznih poziva zbog javnih akcija i medijskih istupa usmjerenih na podizanje svijesti o položaju žrtava i svjedoka u RH.
Očekivani rezultati za volontere: Volonteri NPC-a će imati priliku sudjelovati na edukacijama koje organizira Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, samostalno te u suradnji s drugim specijaliziranim OCD-ima i institucijama koji rade sa žrtvama i svjedocima kaznenih djela. Volonteri će unaprijediti komunikacijske vještine (tehnike aktivnog slušanja, postavljanje pitanja, asertivnost, komunikacija s ranjivim skupinama), steći pravna znanja (ZKP, KZ, Direktiva o pravima žrtava, Protokoli o postupanju u slučaju nasilja) te će dobiti uvid u funkcioniranja civilnog sektora. Postati će aktivni sudionici društva, razvijenog osjećaja za pravdu te tolerancije prema svim skupinama društva.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.