Gdje sam?

Veća slova - znanja nova

Za potrebe učenika s oštećenjem vida u vrlo dimnamičnom radnom okruženju volonteri će aktivno sudjelovati u izradi obrazovne literature (udžbenici, radne bilježnice, lektire, bilježnice).

Poslovi na kojima će raditi su: fotokopiranje, skeniranje, presavijanje većih formata, spiralni uvez.

Organizator: Centar Vinko Bek
Datum početka: 16.08.2018.
Lokacija: Kušlanova 59a, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Centar Vinko Bek
Lokacija projekta:Kušlanova 59a, Zagreb
Ciljana skupina: učenici s oštećenjem vida
Ciljani broj volontera:15 (do sad se prijavilo 6 volontera)
Datum početka: 16.08.2018
Datum završetka:16.09.2018
Broj sati: 0
Učestalost: tjedno
Od - do: u periodu od 7 do 16 h
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Kontakt osoba: Dijana Petrović
Web stranica: www.coovinkobek.hr
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Volonterima su ponuđeni sok, čaj ili kava te ručak zajedno sa korisnicima i zaposlenicima. besplatno naravno.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: korisnici će na vrijeme dobili sve što im je potrebno za početak školske godine. Na taj način smo ih zajedničkim snagama, bar u tom pogledu, izjednačili sa drugim učenicima u razredu (školi).
Očekivani rezultati za volontere: Iskustvo rada sa zaposlenicima i korisnicima različitog profila u dinamičnom okruženju punom pozitivne enrgije i poslovnog zanosa.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.