Gdje sam?

SPORTSKO LJETO NA JARUNU

Pomoć u radu Sportsko rekreativnog i preventivnog savjetovališta za rekreativce, koji sudjeluju u programima Ljetnog vježbanja na Jarunu!

Promocija programa u gradu, kao i prema medijima ... 

Pomoć trebamo dva puta u tjednu. 

Organizator: Sport za sve Centar
Datum početka: 11.07.2018.
Lokacija: RŠC Jarun - kod "Dalmatina", Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Sport za sve Centar
Lokacija projekta:RŠC Jarun - kod "Dalmatina", Zagreb
Ciljana skupina: SVI GRAĐANI Zagreba
Ciljani broj volontera:2 (do sad se prijavilo 2 volontera)
Datum početka: 11.07.2018
Datum završetka:31.08.2018
Broj sati: 3
Učestalost: tjedno
Od - do: 9 - 11 i 18 - 19h
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Rad na računalu: Održavanje web stranica, Druga znanja u radu na računalu
Organizacija rada
Kontakt osoba: Karolina Muža
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Cilj programa Sportskog ljeta na Jarunu je omogućiti građanima da si pronađu interesantni oblik vježbanja i kretanja; te će se predstaviti mogućnosti koje im programi i aktivnosti u okviru besplatnog Sportskog ljetnog programa nude za usvajanje pozitivnog načina provođenja slobodnog vremena
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Bolja organizacija i promocija besplatnih programa za građane i posjetitelje Zagreba, te uključivanje građana u što većem broju
Očekivani rezultati za volontere: Razvoj sportskih znanja i vještina, znanja provedbe antropometrijskih mjerenja, osnove komunikacije i rada u sportskim i promotivnim aktivnostima
Komentar organizatora: Bitna je jedino volja, sve ostalo će zainteresirani moći naučiti ..

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.