Gdje sam?

Protecta

Protecta je projekt koji pomaže i daje podršku djeci i mladima u riziku te onima koji su već razvili probleme u ponašanju. Surađujemo i s roditeljima djece i mladih, sa školama i Centrom za socijalnu skrb.  

Unutar projektih aktivnosti predviđeno je pružanje pomoći u učenju osnovnoškolcima i srednjoškolcima koji su slabijeg socioekonomskog statusa, a potrebna im je pomoć i podrška u tom smislu. Tu aktivnost uglavnom provode naši volonteri koji rade grupno i individualno. Njihovi zadaci su pomoći djeci  s gradivom, pružiti im podršku i razumijevanje u radu, naučiti ih radnim navikama te ih poticati prema uspjehu. 

Volonteri imaju podršku koordinatorice volontera kao i svih zaposlenika udruge koz cijeli proces volontiranja. Omogućena im je supervizija te edukacije raznih tematika. 

Organizator: Udruga za kreativni socijalni rad
Datum početka: 07.06.2018.
Lokacija: Lopatinečka 17, 10000 Zagreb, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Udruga za kreativni socijalni rad
Lokacija projekta:Lopatinečka 17, 10000 Zagreb, Zagreb
Ciljana skupina: djeca i mladi
Ciljani broj volontera:15 (do sad se prijavilo 15 volontera)
Datum početka: 07.06.2018
Datum završetka:31.12.2019
Broj sati: 2
Učestalost: tjedno
Od - do: 9-11; 15-17
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Podučavanje
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Kontakt osoba: Mia
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: svim volonterima omogućena je supervizija u sklopu volontiranja te kroz cijeli proces imaju podršku od koordinatorice volontera i ostalih zaposlenika udruge
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: redovito održavanje aktivnosti pomoći u učenju, odgovornost volontera prema radu
Očekivani rezultati za volontere: pohađana edukacija o pomoći u učenju, iskustvo rada s djecom koja su u riziku i/ili su razvili probleme u ponašanju, iskustvo individualnog rada i rada u grupi, mogućnost uvida u rad Udruge, suradnja sa zaposlenicima Udruge (upoznavanje s radom Udruge), kontakt s brojnim korisnicima Udruge, poboljšane komunikacijske i organizacijske vještine, senzibiliziranost za korisnike

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.