Gdje sam?

Pravna podrška i informiranje tražitelja međunarodne zaštite

Centar za mirovne studije traži volontere_ke studente_ice prava ili pravnike_ice za sudjelovanje u izgradnji mreže pravne podrške za tražitelje azila, strance pod supsidijarnom zaštitom i izbjeglice.

Volontiranje se sastoji od pravnog informiranja i pravne podrške osobama koje su u procesu traženja međunarodne zaštite kroz direktan kontakt te kroz pratnju na saslušanja pred upravnim tijelima te monitoring istih tih tijela u postupku, praćenje rada odgovornih osoba i prevoditelja te njihov odnos prema tražiteljima.

Aktivnosti se također sastoje od pripreme tražitelja za sami postupak, prvenstveno kroz upoznavanje tražitelja s tijekom postupka, njihovim pravima i obvezama te očekivanjima. O provedenim aktivnostima je potom potrebno napisati i kratko izvješće u svrhu daljnjeg rada i planiranja te boljeg prepoznavanja aktualnih problema i potreba.

Za volontere_ke ćemo organizirati edukaciju o relevantnom pravnom okviru, primjerima iz prakse te smjernicama za rad s ugroženim skupinama. Volonterska grupa će se sastajati sva puta mjesečno na sastanku radi pružanja međusobne podrške, razmijene iskustava i definiranja daljnih koraka.

Organizator: Centar za mirovne studije
Datum početka: 21.05.2018.
Lokacija: Selska cesta 112a / Sarajevska cesta 41, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Centar za mirovne studije
Lokacija projekta:Selska cesta 112a / Sarajevska cesta 41, Zagreb
Ciljana skupina: tražitelji azila
Ciljani broj volontera:15 (do sad se prijavilo 6 volontera)
Datum početka: 21.05.2018
Datum završetka:31.12.2018
Broj sati: 3
Učestalost: tjedno
Od - do: 19-21
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Znanje stranih jezika: Engleski, Drugi jezici
Rad na računalu: Osnove rada na računalu
Komunikacijske vještine
Pravni poslovi
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Kontakt osoba: Petra Gluščić Puljek
Pokriveni troškovi:Da
Dodatne bitne informacije: Zbog prirode aktivnosti, volontiranje je namijenjeno prvenstveno studentima_icama prava ili diplomiranim pravnicima_ama.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: CMS će kroz provođenje ove aktivnosti proširiti mogućnost pružanja direktne podrške izbjeglicama pri samom početku postupka, steći uvid u postojeće stanje postupka međunarodne zaštite, što će pridonijeti boljem razvitku pravne podrške i definiranju aktualnih problema i potreba, a što će posljedično tražiteljima omogućiti bolji pristup pravnoj zaštiti.
Očekivani rezultati za volontere: Stjecanje praktičnih znanja i iskustava iz područja zaštite ljudskih prava, međunarodnog prava, funkcioniranja upravnog postupka i rada upravnih i državnih tijela, volontiranje u dinamičnom okruženju.
Komentar organizatora: Za sva pitanja i daljnje informacije javite se na pgpuljek @gmail.com ili info@cms.hr Hvala! :)

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.