Gdje sam?

Volonter u dječjem vrtiću

U vrtićkim odgojnim skupinama uključena su brojna djeca, od kojih neka imaju specifične posebne potrebe koje zahtjevaju dodatni angažman odraslih osoba.

Uloga volontera bila bi podrška i pomaganje konkretnom djetetu u svakodnevnim aktivnostima: brizi o sebi, uključivanju u igru s vršnjacima i podrška u komunikaciji i socijalizaciji.

Volonter bi svoje zadaće ispunjavao boraveći s djetetom u skupini, a uz podršku odgajatelja s dugogodišnjim iskustvom rada te stručnih suradnika vrtića.

Tražimo kandidate završne godine fakulteta srodnih struka: pedagog, rehabilitator, odgajatelj. U obzir dolaze i oni koji su završili navedene fakultete, a trenutno ne rade i voljni su se posvetiti volontiranju u idućim mjesecima.

Organizator: Dječji vrtić Zapruđe
Datum početka: 01.04.2018.
Lokacija: Baburičina 11, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Dječji vrtić Zapruđe
Lokacija projekta:Baburičina 11, Zagreb
Ciljana skupina: Djeca
Ciljani broj volontera:2 (do sad se prijavilo 0 volontera)
Datum početka: 01.04.2018
Datum završetka:30.06.2018
Broj sati: 5
Učestalost: svakodnevno
Od - do: 8-13
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Kontakt osoba: Bruno Fiala, psiholog
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: .
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Uspješna integracija djeteta u skupinu. Uspješan svakodnevni odgojno-obrazovni rad unutar skupine.
Očekivani rezultati za volontere: Stjecanje iskustva i razvijanje vještina u području odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi te integracije djece s posebnim potrebama.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.