Gdje sam?

Plavi pomagači

Projekt predstavlja potporu starijim osobama u nepovoljnom položaju kroz poticanje i aktiviranje lokalne zajednice, kako bi im se omogućila dostojanstvena starost i pravo na društvenu uključenost.

Glavni cilj projekta je povećati broj socijalnih usluga za osobe starije od 65 godina u lokalnoj zajednici. Cilj projekta realizirat će se kroz osnovne aktivnosti:

1. Pomoć u kući (zajedničko odlaženje po namirnice, lijekove, pratnja do bolnice, druženje, prema potrebama i afinitetima korisnika, odlasci u kina, kazališta i muzeje, šetnje i slično) – volonteri zaduženi za rad na terenu (srednjoškolci u suradnji s Volonterskim klubovima u srednjim školama i mlade osobe od 19 do 30 godina).

2. Konferencija, promotivni materijal – širenje rezultata projekta, promocija projekta i njegovih ciljeva. Očekivani rezultati projekta su povećana sposobnost korisnika (osoba starijih od 65 godina) za ostanak u svojem domu uz potrebnu podršku, povećan broj volontera koji pomažu starijim osobama, promovirano pravo na dostojanstveno starenje i međugeneracijska solidarnost.

Organizator: Plavi telefon
Datum početka: 01.06.2018.
Lokacija: Grad Zagreb, Grad Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Plavi telefon
Lokacija projekta:Grad Zagreb, Grad Zagreb
Ciljana skupina: starije osobe, 65+
Ciljani broj volontera:45 (do sad se prijavilo 38 volontera)
Datum početka: 01.06.2018
Datum završetka:31.12.2018
Broj sati: 3
Učestalost: tjedno
Od - do: prema dogovoru
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Kontakt osoba: Monika Nožinić, koordinatorica projekta
Web stranica: http://www.plavi-telefon.hr/
Pokriveni troškovi:Da
Dodatne bitne informacije: Volonterima su pokriveni troškovi javnog prijevoza te ulaznice za kina, kazališta i muzeje.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: 1. Unaprjeđenje socijalnih sluga u zajednici za osobe starije od 65 godina Projekt će osnažiti osobe starije od 65 godina (70 osoba), koje žive u samačkim kućanstvima kroz pružanje potpore putem telefona i pomoći u kući (25 osoba). Svrha ovih aktivnosti je pomoći starijim građanima kako bi što duže mogli samostalno živjeti u vlastitom domu. 2. Unaprjeđenje civilnog društva Kroz projekt se potiču mlade osobe (25 osoba od 15 do 30 godina, i 20 volontera na Liniji pomoći) na volontiranje i aktivno građanstvo, što doprinosi ne samo njihovom osobnom i/ili profesionalnom razvitku nego također razvija i jača zajednicu. 3. Jačanje međugeneracijske solidarnosti Projektne aktivnosti predviđaju povezivanje mladih osoba sa starijima, čime se potiče zajedničko provođenje vremena, međusobno upoznavanje, senzibiliziranje, empatija i razumijevanje. Pozitivni efekt projekta proširit će se i na obitelji starijih osoba uključenih u projekt, s obzirom na to da će volonteri pomagati njihovim starijim članovima obitelji. Razvoj socijalnih usluga za starije osobe u lokalnoj zajednici, pridonijet će rasterećenje sustava socijalne skrbi.
Očekivani rezultati za volontere: Povezivanje mladih osoba sa starijima, čime se potiče zajedničko provođenje vremena, međusobno upoznavanje, senzibiliziranje, empatija i razumijevanje.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.