Gdje sam?

Afrikaniziraj se

Krećemo s novim tečajem i pripremama za sve volontere koji žele ići volontirati u Afriku!

Naša udruga ima sirotište sa 45 štićenika koji srdačno očekuju sve one koji svoje vrijeme i znanje žele podijeliti s njima, a usput će i sami volonteri steći divna iskustva i nezaboravne uspomene pa nije čudno da se naši dosadašnji volonteri više puta vraćaju.

Prvi korak je psihološko testiranje koje organiziramo za sve zainteresirane krajem 9. mjeseca 2018. u Jarunskoj 6, Zagreb.

Nakon prolaska na testiranju kreću pripreme koje uključuju i tečaj afričkog jezika svahilija te detaljne upute o volontiranju u našem sirotištu kao i volontiranje u domovima.

Karibuni - dobrodošli svi!

Organizator: Udruga "Kolajna ljubavi
Datum početka: 18.09.2018.
Lokacija: Tanzanija, Afrika

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Udruga "Kolajna ljubavi
Lokacija projekta:Tanzanija, Afrika
Ciljana skupina: građani u dobi od 19 do 65 godina starosti
Ciljani broj volontera:30 (do sad se prijavilo 12 volontera)
Datum početka: 18.09.2018
Datum završetka:31.12.2018
Broj sati: 2
Učestalost: svakodnevno, tjedno
Od - do: 18-20
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Znanje stranih jezika: Engleski
Komunikacijske vještine
Kreativan rad (umjetnost i kultura)
Podučavanje
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Kontakt osoba: Antonia Pejaković
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Svaki volonter prije odlaska u Afriku treba odvolontirati u RH oko 80 sati
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Visok prolaz na testiranju i pripremama
Očekivani rezultati za volontere: Dragocjeno iskustvo u volontiranju u Africi; Volontiranje u domovima s djecom te u sirotištu

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.