Gdje sam?

Para taekwondo - izjednačavanje mogućnosti - Sport za sve

Para-taekwondo je taekwondo sport namijenjen osobama sa tjelesnim i intelektualnim teškoćama i predstavlja globalni pokret koji uključuje uvrštavanje para-taekwondoa na Para-olimpijadu.

Dosadašnja praksa i iskustvo u radu u populaciji osoba s invaliditetom pokazala je deficit pruženih mogućnosti za rekreaciju i sudjelovanje u sportu. Utjecaj para-taekwondoa je multidimenzionalan.
Rehabilitacijaka komponenta nadilazi sport i rekreaciju.
Program će provoditi licencirani treneri Hrvatskog para-taekwondo saveza uz suradnju stručnog tima koji se sastoji od psihologa, defektologa, sociologa, psihijatra i fizioterapeuta. Program će se izvoditi kontinuirano na području Zagreba.

Volonteri moraju proći bazičnu edukaciju.

Od volontera se očekuje pomoć osobama s invaliditetom i intelektualnim teškoćama u smislu asistiranja na treninzima ili pratnja pri dolasku/odlasku na trening (područje Zagreba). Treninzi se održavaju svakodnevno na više lokacija te je volonteru moguće odabrati lokaciju i termin.

Organizator: Hrvatski para taekwondo savez
Datum početka: 15.02.2018.
Lokacija: Strojarska cesta bb, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Hrvatski para taekwondo savez
Lokacija projekta:Strojarska cesta bb, Zagreb
Ciljana skupina: osobe i djeca s invaliditetom/teškoćama
Ciljani broj volontera:10 (do sad se prijavilo 13 volontera)
Datum početka: 15.02.2018
Datum završetka:31.12.2020
Broj sati: 3
Učestalost: tjedno
Od - do: 17.30-18.30
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Kreativan rad (umjetnost i kultura)
Podučavanje
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Sport
Kontakt osoba: Vlado Požežanac
Web stranica: www.hpts.hr
Pokriveni troškovi:Da
Dodatne bitne informacije: Troškovi volontiranja pokriveni u slučaju putovanja-pratnje na natjecanjima.Nagrade volonterima za posebni doprinos.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: I.Kratkoročni ciljevi -pomoć, podrška i socijalno osnaživanje djece i mladih s teškoćama - razvoj interesa za sport -poboljšanje komunikacijskuih vještina i odgovornosti pri izvršavanju obaveza -razvoj solidarnosti uz simultano razvijanje općih ljudskih vrijednosti -strukturirano korištenje slobodnog vremena -razvijanje socijalnih vještina i radnih navika, pomoć i podrška roditeljima i skrbnicima - zabava, dijeljenje, suradnja, pozitivan odnos prema drugima, memoriranje i pamćenje radnih zadataka, igranje po pravilima, sportski duh, timski rad -aktivno korištenje vlastitih potencijala II.Dugoročni ciljevi -poboljšanje kvalitete života osoba s teškoćama -prevencija alijenacije -poboljšanje kvalitete obiteljskih i općedruštvenih odnosa -socijalna prihvaćenost, inkluzija i sveopća integracija -jačanje samopouzdanja u svrhu osobnog rasta i razvoja -zdrav rast i razvoj komunikacijskih i socijalnih vještina -poticanje osoba s intelektualnim teškoćama u svrhu ozbiljnog bavljenja para taekwondo sportom i razvijanje sportske kompetitivnosti te uključivanje u sportska natjecanja u zemlji i svijetu - savladavanje naprednijih taekwondo tehnika -kontinuirano razvijanje znanja i vještina - razvijanje socijalnih vještina i radnih navika -pomoć i podrška roditeljima i skrbnicima -aktivno korištenje vlastitih potencijala
Očekivani rezultati za volontere: Stjecanje bazičnih vještina taekwondoa, mogućnost sportskog usavršavanja, pratnja osoba s invaliditetom na natjecanjima u zemlji i inozemstvu,osposobljavanje za asistiranje u vođenju treninga i usavršavanje u području rada osoba s invaliditetom.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.