Gdje sam?

"Nisi sama - ideš s nama!"

Udruga Nisi sama organizira nacionalnu kampanju "Nisi sama - ideš s nama!" kojom želi osigurati pokrivanje troškova odlaska na terapiju žena oboljelih od malignih bolesti.

Priključi se našem timu i pomozi u organizaciji nacionalne kampanje “Nisi sama – ideš s nama”!

  • Zainteresiran/a si za sudjelovanje u nacionalnoj kampanji usmjerenoj na pomoć ženama oboljelima od raka i poboljšanje socijalnih usluga u gradu Zagrebu?
  • Želiš se baviti planiranjem, promocijom i organizacijom jedne nacionalne, sveobuhvatne kampanje i pružati asistenciju u organizaciji aktivnosti?
  • Želiš steći iskustvo u području odnosa s javnošću, komunikacije s medijima, vođenjem i planiranjem nacionalnih događaja i surađivati sa ženama koje su iznijele neke od najvećih nacionalnih kampanja i borbi za bolje društvo?
  • Nemaš problema sa sudjelovanjem u promotivnim spotovima i prilozima?
  • Javi nam se – pošalji CV i kratko motivacijsko pismo (max 1 stranica u wordu) na petra.madjercic@solidarna.hr

Javi nam se i pridruži u planiranju, organizaciji i provedbi nacionalne kampanje “Nisi sama – ideš s nama”!

Organizator: Nismo same
Datum početka: 12.02.2018.
Lokacija: Većina vremena od kuće, moguće u prostorijama Kuće ljudskih prava (Selska cesta 122, Zagreb) i Zaklade Solidarna (Trg kralja Petra Krešimira IV br. 2, II. kat, 10 000 Zagreb), Većina vremena od kuće, moguće u prostorijama Kuće ljudskih prava (Selska cesta 122, Zagreb) i Zaklade Solidarna (Trg kralja Petra Krešimira IV br. 2, II. kat, 10 000 Zagreb)

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Nismo same
Lokacija projekta:Većina vremena od kuće, moguće u prostorijama Kuće ljudskih prava (Selska cesta 122, Zagreb) i Zaklade Solidarna (Trg kralja Petra Krešimira IV br. 2, II. kat, 10 000 Zagreb), Većina vremena od kuće, moguće u prostorijama Kuće ljudskih prava (Selska cesta 122, Zagreb) i Zaklade Solidarna (Trg kralja Petra Krešimira IV br. 2, II. kat, 10 000 Zagreb)
Ciljana skupina: žene oboljele od malignih bolesti, javnost
Ciljani broj volontera:5 (do sad se prijavilo 10 volontera)
Datum početka: 12.02.2018
Datum završetka:15.06.2018
Broj sati: 4
Učestalost: tjedno
Od - do: prema dogovoru
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Organizacija rada

timski rad i volja za sudjelovanje u medijskim promo videima, senzibilizacija za pitanja malignih bolesti
Kontakt osoba: Petra Mađerčić
Web stranica: https://www.nismosame.com/nisi-sama-ides-s-nama/
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Očekuje se pohađanje kratkog orijentacijskog i edukacijskog uvoda u sam rad udruge kao i specifičnosti vezane uz provedbu kampanje
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Kampanja kvalitetno vođena i organizirana
Očekivani rezultati za volontere: Volonteri će tijekom kampanje imati priliku učiti od tima ljudi koje je planirao i proveo neke od najvećih društveno angažiranih kampanja u Hrvatskoj (aktivistice civilnog sektora), steći iskustvo u odnosima s javnošću, planiranju i promociji nacionalne kampanje, timskom radu i planiranju događaja. Steći ćete neprocjenjiv uvid u rad civilnog sektora i kontakte koji će vam pomoći u budućem networkingu. Osim toga, sudjelovati ćete u gradnji boljeg društva i unaprjeđenju socijalnih usluga za žene oboljele od malignih bolesti.
Komentar organizatora: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.