Gdje sam?

Glazbenik za pjevački zbor i folklor

Udruga invalida rada Zagreba traži volontere glazbenike koji bi pratili pjevački zbor odnosno folklornu grupu na probama i nastupima svirajući gitaru, klavijature, saksofon ili harmoniku.

Probe pjevačkog zbora održavaju se dva puta tjedno, a folklorne grupe jednom tjedno. Nastupi obiju grupa održavaju se nekoliko puta godišnje, a po dogovoru.

Poželjno je, ali ne i uvjet, da volonter posjeduje znanje solfeggia.
UIR Zagreba ima osigurane sve navedene instrumente.

Ovisno o mogućnostima volontera, probe mogu trajati do početka mjeseca srpnja 2018. godine, a postoji i mogućnost nastavka u mjesecu rujnu.

Organizator: UDRUGA INVALIDA RADA ZAGREBA
Datum početka: 15.02.2018.
Lokacija: Nova cesta 86, Zagreb, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): UDRUGA INVALIDA RADA ZAGREBA
Lokacija projekta:Nova cesta 86, Zagreb, Zagreb
Ciljana skupina: osobe s invaliditetom
Ciljani broj volontera:4 (do sad se prijavilo 3 volontera)
Datum početka: 15.02.2018
Datum završetka:31.12.2018
Broj sati: 1
Učestalost: tjedno
Od - do: prema dogovoru od 17h do 20h
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Podučavanje
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Kontakt osoba: Anamarija Lazić, Anita Kaiser
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Zbog nemogućnosti osiguravanja dodatnog nadzora, molimo da se prijavljuju samo punoljetne osobe.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Osigurana kvalitetna glazbena pratnja za pjevački zbor i folklornu grupu uz ojačano volonterstvo.
Očekivani rezultati za volontere: Povremeni javni nastupi te iskustvo u radu s osobama s invaliditetom.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.