Gdje sam?

Iskra centar za obitelj i zajednicu

Svrha projekta je prevencija nasilja i socijalne isključenosti djece. U projekt se uključuju djeca u dobi od 7 do 10 godina i formiraju se grupe za razvoj socijalnih vještina.Cilj je interaktivnim sadržajem razviti komunikacijske i socijalne vještine djece te unaprijediti dječji način nošenja sa složenim emocijama.

Organizator: Iskra - Centar za edukaciju i savjetovanje
Datum početka: 01.03.2018.
Lokacija: Rimski put 31, Sesvete, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Iskra - Centar za edukaciju i savjetovanje
Lokacija projekta:Rimski put 31, Sesvete, Zagreb
Ciljana skupina: djeca
Ciljani broj volontera:4 (do sad se prijavilo 4 volontera)
Datum početka: 01.03.2018
Datum završetka:15.06.2018
Broj sati: 2
Učestalost: tjedno
Od - do: po dogovoru
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Kreativan rad (umjetnost i kultura)
Podučavanje
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Kontakt osoba: Željka Mazzi
Web stranica: www-iskra-ces.hr
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: s volonterima se sklapa volonterski ugovor i sati se upisuju u volontersku knjižicu.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: poboljšan školski uspjeh, smanjeno nasilje nad djecom,unaprjeđene komunikacijske vještine i unaprjeđena integracija djece u razredima
Očekivani rezultati za volontere: dodatno iskustvo rada s djecom, iskustvo rada u timu iskustvo vođenja grupe, mogućnost sudjelovanja na edukacijama i seminarima

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.