Gdje sam?

Savjetovalište za članove obitelji oboljelih i Grupe za samopomoć

Asistencija u radu sa oboljelim osobama u sklopu Grupa sa samopomoć,  u provođenju okupacijske i kreativne terapije da oboljelim osobama i u radu sa članovima njihovih obitelji tijekom bolesti i žalovanja.

Asistencija u radu sa članovima obitelji oboljelih osoba u radu Savjetovališta za članove obitelji oboljelih osoba.

Organizacijski poslovi - organizacija raznih događanja radi destigmatizacije bolesti i oboljelih osoba te njihovig uključivanja u društveni život kao što je otganizacija Alzheimer Caféa, Dana otvorenih vrata Udruge, prezentacije rada udruge na manifestacijama drugih ogranizatora - Tjedan udruga, Dani udruga RH i sl.

Priprema i obrada stranog edukativnog materijala, pomoć u pripremi i obradi materijala za izradu edukativnih brošura, pretraživanje novih informacija na internetu i sl.

Organizator: Hrvatska udruga za alzheimerovu bolest
Datum početka: 31.01.2017.
Lokacija: Vlaška 24/1, Grad Zagreb, Zagrebačka županije

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Hrvatska udruga za alzheimerovu bolest
Lokacija projekta:Vlaška 24/1, Grad Zagreb, Zagrebačka županije
Ciljana skupina: Osobe oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija, članovi obitelji oboljelih osoba, njegovatelji, profesionalno osoblje u domovima.
Ciljani broj volontera:14 (do sad se prijavilo 0 volontera)
Datum početka: 31.01.2017
Datum završetka:31.12.2017
Broj sati: 4
Učestalost: svakodnevno, tjedno
Od - do: 12 - 16
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Znanje stranih jezika: Engleski
Prevođenje - strani jezici: Engleski
Rad na računalu: Osnove rada na računalu, Održavanje web stranica, Druga znanja u radu na računalu
Komunikacijske vještine
Organizacija rada
Briga i njega osoba
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Posebni zahtjevi: Osobe sa posebnom empatijom za rad sa starijim i bolesnim osobama.
Kontakt osoba: Tajana Dajčić
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Volonteri bi prvenstveno trebale biti mlađe osobe sa puno znanja iz zdravstva, medicine i socijalne zaštite, te sa velikim iskustvom u radu sa osobama oboljelim od Alzheimerove bolesti i drugih demencija.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Mogućnost proširenja rada i povećanje broja sati rada Grupa za samopomoć te provođenja okupacijske i kreativne terapije. Mogućnost osiguravanja pomoći u kući oboljelim osobama.
Očekivani rezultati za volontere: Podizanje nivoa znanja, vještina i kompetencija za rad sa oboljelim osobama, te stjecanje iskustva u radu udruge, ozradi projekata za natječaje i organizaciji rada.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.