Gdje sam?

Tražimo volontere za tehničku pripremu predstave u Centru KNAP

U ovom trenutku u Centru KNAP se odvija šest projekata, počevši od stalnih radionica za djecu i odrasle, preko predavanja iz različitih područja znanosti i umjetnosti pa sve do kazališnog programa. Kako nam se uskoro bliži i premijera predstave Georgija Para ˝Dobri gospodin Bažulek˝ nudimo volonterima koji imaju elektro-tehnička predznanja, zanima ih svjetlo ili ton u kazalištu te upoznavanje tehničke pripreme predstave i o tome žele naučiti više da se priključe projektu na dva tjedna.

Raspored ćemo napraviti po dogovoru, ali trebamo ih cca 5 sati dnevno. S obzirom da je posao u kazalištu prilično užurban, ali i zabavan - od volontera se očekuje da budu komunikativni, fizički aktivni, sa interesom za elektroniku, rad sa svjetlom i tonom, rad na sceni te za kazališnu umjetnost ili da su jednostavno zainteresirani za upoznavanje tehničke pripreme predstave u kulturnoj ustanovi.

Traži se deset volontira.

Projekt traje od 01.12. do 17.12.2017. godine.

Organizator: Centar kulture na Peščenici KNAP
Datum početka: 01.12.2017.
Lokacija: Centar KNAP, Ivanićgradska 41a, Zagreb, Centar KNAP, Ivanićgradska 41a,Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Centar kulture na Peščenici KNAP
Lokacija projekta:Centar KNAP, Ivanićgradska 41a, Zagreb, Centar KNAP, Ivanićgradska 41a,Zagreb
Ciljana skupina: šira javnost
Ciljani broj volontera:10 (do sad se prijavilo 6 volontera)
Datum početka: 01.12.2017
Datum završetka:17.12.2017
Broj sati: 5
Učestalost: svakodnevno
Od - do: prema dogovoru
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Rad na računalu
Kontakt osoba: Morana Foretić
Pokriveni troškovi:Da
Dodatne bitne informacije: Rad svakodnevno, cca 5 sati dnevno kroz dva tjedna prema dogovoru
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: upoznavanje ljudi spremnih na rad, prilika da ljudima pokažemo kako napraviti kazališnu predstavu
Očekivani rezultati za volontere: upoznavanje sa tehničkim pripemom predstave, upoznavanje rada kazališta, stjecanje novih znanja i vještina, timski rad

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.