Gdje sam?

"Razvijanje socijalnih vještina za djecu"

Tražimo volontere koji bi sudjelovali u organizaciji i provođenju radionica za jačanje socijalnih vještina djece. Volonteri mogu iskoristiti svoj kreativni talent u izradi raznih materijala, učenju djece kroz igru, putem radionica, diskusija i audio- vizualnih uradaka

Izvođenje aktivnosti dogovara se u suradnji s osnovnim školama u Novom Zagrebu, uz podršku učiteljice volonterke.

Molimo zainteresirane da se prijave sa idejama za konkretne aktivnosti vezane uz promicanje tolerancije, multikulturalnosti djece, nenasilja i slično.

Veselimo se pristiglim prijavama!

Organizator: Krugovi, Centar za edukaciju, savjetovanje i humanitarno djelovanje
Datum početka: 10.11.2017.
Lokacija: Novi Zagreb, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Krugovi, Centar za edukaciju, savjetovanje i humanitarno djelovanje
Lokacija projekta:Novi Zagreb, Zagreb
Ciljana skupina: djeca osnovnoškolske dobi
Ciljani broj volontera:12 (do sad se prijavilo 8 volontera)
Datum početka: 10.11.2017
Datum završetka:31.12.2017
Broj sati: 1
Učestalost: mjesečno
Od - do: školski sat; prema dogovoru
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Kreativan rad (umjetnost i kultura)
Podučavanje
Kontakt osoba: Tihana Pandl
Web stranica: www.krugovi.hr
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: /
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Razvoj socijalnih vještina za djecu sa poteškoćama u ponašanju. Ojačavanje samopouzdanja, razvijenje tehnika grupnog rada, komunikacije i nenasilnog rješavanja sukoba djece.
Očekivani rezultati za volontere: Iskustvo u radu sa djecom, primjena vještina rada u kontaktu sa educiranom učiteljicom razredne nastave, koja posjeduje i iskustvo CAP programa te primjena gestalt tehnika u radu s djecom. Mogućnost osmišljavanja radionica i primjena znanja srodnih znanosti (za studente srodnih fakulteta) u radu s djecom.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.