Gdje sam?

Gospodarenje otpadom i prevencija zagađenja i klimatskih promjena putem promjene navika

Želimo osnažiti postojeći tim novim  volonterima koji će se pridružiti osmišljavanju i prijavi novih projekata navedene tematike. Volonteri trebaju ispunjavati uvjet da su mladi starosti do 30 godina.

Radimo na osmišljavanju novog projekta koji se tiče problematike otpada, oporabe, recikliranja, zelenih otoka i zaštite okoliša za koji je potreban  veći broj volontera (10) prirodoslovnih i tehničkih usmjerenja.

Volonteri će proći i edukaciju te sudjelovati u zajedničkom osmišljavanju i prijavi projekta.

Prednost imaju mlade osobe koje su nezaposlene i prirodoslovnih struka ili studenti Priridoslovno matematičkog fakulteta, agronomije, šumarstva, medicine i kao i tehničke struke (FER, strojarstvo).

Potrebno je poslati životopis, iskustvo u volontiranju je dobrodošlo. 

e-mail:institut.vigea@gmail.com

Organizator: ViGea
Datum početka: 11.10.2018.
Lokacija: Zagreb, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): ViGea
Lokacija projekta:Zagreb, Zagreb
Ciljana skupina: Mladi
Ciljani broj volontera:10 (do sad se prijavilo 10 volontera)
Datum početka: 11.10.2018
Datum završetka:31.12.2019
Broj sati: 3
Učestalost: tjedno
Od - do: prema dogovoru
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Znanje stranih jezika: Engleski
Prevođenje - strani jezici: Engleski
Rad na računalu
Komunikacijske vještine
Odnosi s javnošću/marketing
Upravljanje projektima i projektnim timovima
Organizacija rada
Prikupljanje sredstava
Dizajn: Web dizajn, Grafički dizajn, Dizajn drugo
Kontakt osoba: Nikolina Bošnjak
Pokriveni troškovi:Da
Dodatne bitne informacije: - mladi koji se prijavljuju moraju ispuniti uvjet da imaju do 30 godina
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: - razvoj i prijava projekta na natječaj
Očekivani rezultati za volontere: - veća informiranost o procesu i problemima gospodarenja otpadom i klimatskim promjenama - edukacija o pisanju projekata, sudjelovanje u osmišljavanju projekta

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.