Gdje sam?

Virtograd u razrednoj nastavi - program otkrivanja talenata i poticanja razvoja djece

Program Virtograd je program otkrivanja talenata i poticanja cjelovitog razvoja djece.
Cilj projekta ''Virtograd u razrednoj nastavi'' je ponuditi različite aktivnosti uz pomoć kojih dijete otkriva područje svog talenta ili talenata te radeći na zajedničkom projektu učenika-predstavi, svako dijete dobiva priliku razvijati otkriveni talent, vrline i navike koje su potrebne da bi se talenti ostvarili.

Više o projektu može se pronaći na www.virtograd.com, gdje je moguće preuzeti i priručnik za provedbu ovog projekta kao i roman na temu talenata i vrlina. Projekt se provodi uz potporu MZO u sedam zagrebačkih škola.

Obveze volontera su izrada i priprema materijala za radionice te rad s učenicima uz učitelja koji vodi radionice, tjedni sastanci telefonski ili online te mjesečni sastanci s voditeljem projekta. Važno je da je volonter odgovoran, voljan učiti, zainteresiran za područje razvoja dječjih talenata, zainteresiran i za osobni razvoj, te da je otvoren procesu primanja i davanja povratnih informacija o projektu i svom angažmanu. 

Organizator: Put do uspjeha
Datum početka: 10.11.2017.
Lokacija: Više lokacija, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Put do uspjeha
Lokacija projekta:Više lokacija, Zagreb
Ciljana skupina: Djeca
Ciljani broj volontera:15 (do sad se prijavilo 15 volontera)
Datum početka: 10.11.2017
Datum završetka:30.06.2018
Broj sati: 5
Učestalost: tjedno
Od - do: Po dogovoru
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Kreativan rad (umjetnost i kultura)
Podučavanje
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Kontakt osoba: Renata Križanić
Web stranica: www.virtograd.com
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Angažman uključuje: 2h tjedno – priprema za rad s djecom, te koordinacija s voditeljicom projekta 2h tjedno – rad s djecom na pripremi kazališne predstave kao asistent učiteljici 3h mjesečno – edukacija za volontere i koordinacija s drugim volonterima
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Volonter je poveznica udruge Put do uspjeha i škole partnera. Na tjednoj bazi voditeljici projekta komunicira ostvareno te eventualne prepreke i teškoće, a na mjesečnoj bazi sudjeluje na sastanku voditelja i volontera. Svaki volonter volontira u jednoj od škola uključenih u projekt.Škole uključene u projekt su: OŠ Dobriše Cesarića, OŠ Tina Ujevića, OŠ Ružičnjak, OŠ Petra Zrinskog, OŠ Lotrščak, Prva Katolička škola u Gradu Zagrebu te OŠ Ive Andrića. Volonter je podrška u procesima i radionicama koje učitelji škola partnera provode s učenicima. Volonter prolazi 2 uvodne radionice o projektu i dobiva znanja i informacije važne za provođenje projekta. Sudjeluje u pripremi materijala i pomaže učitelju pri izvođenju radionica.
Očekivani rezultati za volontere: - Edukacija u području poticanja i razvoja talenata kod djece - Iskustveni rad s djecom - Učenje i osobni razvoj na temelju uzajamnih povratnih informacija - Mogućnost angažmana u udruzi Put do uspjeha u novim projektima

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.