Gdje sam?

Tribo Moderna-capoeira za toleranciju i nenasilje

Tribo Moderna (moderno pleme) je projekt koji koristi plesno-borilačku vještinu Capoeiru kao alat za promociju tolerancije, nenasilja i pozitivnog razvoja mladih.

Program se sastoji od brojnih aktivnosti koje uključuju individualni i grupni rad s djecom, grupno i individualno savjetovanje za roditelje, treninge capoeire s djecom, edukativne radionice, edukacije i supervizije.

Volontiranje na projektu omogućava stjecanje i usavršavanje profesionalnih vještina te je ujedno i izvrsna prilika za stjecanje iskustva u radu s korisnicima za sve pomagačke struke. Volontere se potiče na kreativnost i samostalnost uz kontinuiranu podršku voditelja, supervizora i cijelog veselog plemena volontera i članova udruge Amazonas.

Obaveze volontera obuhvaćaju:
-individualni rad s djecom
-redovito pohađanje supervizija i edukacija.

Trenutno naše moderno pleme traga za novim volonterima. Potencijalni volonteri su studenti socijalne pedagogije, psihologije i socijalnog rada koji imaju motivaciju za rad s djecom i mladima s problemima u ponašanju.Organizator: Udruga Amazonas
Datum početka: 15.11.2017.
Lokacija: Grad Zagreb, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Udruga Amazonas
Lokacija projekta:Grad Zagreb, Zagreb
Ciljana skupina: djeca u riziku
Ciljani broj volontera:15 (do sad se prijavilo 2 volontera)
Datum početka: 15.11.2017
Datum završetka:31.12.2017
Broj sati: 1
Učestalost: tjedno
Od - do: popodnevni termini
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Organizacija rada
Podučavanje
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama

Studenti /bakalari/magistri pomagačkih struka
Kontakt osoba: mia@amazonas.hr
Pokriveni troškovi:Da
Dodatne bitne informacije: Radi se s djecom koja su u riziku za razvoj problema u ponašanju, poželjna velika unutarnja motivacija volontera.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Barem 15 korisnika je dobilo podršku od strane mentora
Očekivani rezultati za volontere: Razvijenije socijalne, komunikacijske vještine, vještine aktivnog slušanja i empatije. Rad na sebi kroz edukacije i supervizije. Važno radno iskustvo u području rada s ljudima, čime volonteri postaju konkurentniji na tržištu rada.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.