Gdje sam?

Tribo Moderna-pomoć u učenju

Volonteri su u ulozi starijeg mentora/prijatelja i rade s djecom kroz pomoć u učenju.

Projekt Tribo moderna uključuje djecu iz obitelji koji su u riziku za razvoj problema u ponašanju.

Volonteri se sastaju 1x tjedno s korisnicima i pomažu im u svladavanju školskog gradiva.

Organizator: Udruga Amazonas
Datum početka: 01.11.2017.
Lokacija: Zagreb, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Udruga Amazonas
Lokacija projekta:Zagreb, Zagreb
Ciljana skupina: djeca u riziku
Ciljani broj volontera:15 (do sad se prijavilo 5 volontera)
Datum početka: 01.11.2017
Datum završetka:31.12.2017
Broj sati: 1
Učestalost: tjedno
Od - do: od 15, prema dogovoru i po potrebi
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Podučavanje
Kontakt osoba: Mia Širac
Pokriveni troškovi:Da
Dodatne bitne informacije: Rai se na području Centar- Pešćenica
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Minimalno 15-ero djece dobilo je pomoć i podršku u svladavanju školskog gradiva
Očekivani rezultati za volontere: razvoj komunikacijskih i organizacijskih vještina, rad na sebi putem reflekcijskih grupa

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.