Gdje sam?

Volonterski programi po mjeri malih volontera

Imate slobodnog vremena? Izvrsno! A znanja i volje za dinamični i interaktivni rad s osnovnoškolskom populacijom? Još bolje! Jer naš tim traži motivirane i odgovorne mlade ljude koji će nam pomoći u odgoju nove generacije volontera.

Projekt „Volonterski programi po mjeri malih volontera“ kojem je glavni cilj promovirati i potaknuti razvoj odgoja za volontiranje kao oblika izvannastavne aktivnosti te pokrenuti volonterske programe u osnovnim škola.

A pitaš se kako ćeš nam ti u tome pomoći?!? Lako! Ako imaš dobre komunikacijske vještine i spreman si ostati na projektu i pomoći i drugim zainteresiranim školama uz prijavu na stranicu pošalji nam životopis i motivacijsko pismo na informirajse@vcz.hr .  Rok prijave do 24.10.2017.

Nakon završene OBVEZNE edukacije provesti edukacijske radionice unutar jedne od partnerskih i uključenih osnovnih škola. Glavni cilj radionica je informirati učenike o vrijednostima, dobrobitima i mogućnostima volontiranja, te planirati i osmiljavati rad njihovog budućeg školskog volonterskog kluba. 

Pridružite se projektu i kreirajte s nama hrvatsku volontersku budućnost!

Organizator: Volonterski centar Zagreb
Datum početka: 10.11.2017.
Lokacija: Zagreb, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Volonterski centar Zagreb
Lokacija projekta:Zagreb, Zagreb
Ciljana skupina: djeca i mladi
Ciljani broj volontera:7 (do sad se prijavilo 7 volontera)
Datum početka: 10.11.2017
Datum završetka:30.06.2018
Broj sati: 2
Učestalost: tjedno
Od - do: po dogovoru
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Organizacija rada
Podučavanje
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama

timski rad, prezentacijske vještine,, vještine rada sa osnovnoškolskom djecom
Posebni zahtjevi: /
Kontakt osoba: Mija Rakarić, informirajse@vcz.hr
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: OBAVEZNO POHAĐANJE 3 DANA EDUKACIJE ZA ŠKOLSKE KOORDINATORE VOLONTERA ( PRVI MODUL 15. i 16.11., DRUGI MODUL 30.11.)Za sva dodatna pitanja i informacije javite se na informirajse@vcz.hrROK PRIJAVE JE DO 24.10.2017.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Implementacija odgoja za volontiranje i organiziranje volonterskih programa u partnerskim školama ali i drugim školama koje će pokazati interes za osnivanje volonterskih klubova. Kroz planiranje i provođenje volonterskih aktivnosti u osnovnim školama doći će do osnaživanja učenika za solidarno djelovanje i aktivnu participaciju u društvu, poboljšanja školske klime te povezivanja škole sa obiteljima uključenih učenika te sa širom lokalnom zajednicom. Senzibilizacija šire javnosti i promocija odgoja za volontiranje te osnovnoškolskih volonterskih programa na području Zagreba i Krapinsko-zagorske županije
Očekivani rezultati za volontere: Osim što će steći nove vještine planiranja i provođenja radionica/grupnog rada, vještina planiranja/volonterskog menadžmenta te spektar znanja iz područja filozofije, prakse i zakonskih okvira volontiranja u Hrvatskoj, volonterima se nudi prilika da kao volonterski suradnici VCZ-a postanu dugoročni promotori osnovnoškolskog volonterstva na području Zagreba + volonteri će biti educirani u području menadžmenta volontera i razvoja volonterskih projekata

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.