Gdje sam?

Edukacija - engleski, njemački i talijanski jezik

Udruga invalida rada Zagreba želi svojim članovima omogućiti usvajanje osnova engleskog, njemačkog i talijanskog jezika.
Grupe bi se sastojale od max. 15 osoba -
članova UIR Zagreba,
invalida rada, većinom osobe starije životne dobi.

Radionice bi se održavale jednom tjedno u trajanju od 2 školska sata, a vrijeme održavanja će se dogovoriti sa svakim pojedinim volonterom.

Ovisno o mogućnostima volontera, edukacija moze trajati do početka mjeseca srpnja 2018. godine, a postoji i mogućnost nastavka u mjesecu rujnu.

Programe rada trebali bi pripremiti sami volonteri dok će same materijale osigurati UIR Zagreba.

Organizator: UDRUGA INVALIDA RADA ZAGREBA
Datum početka: 02.11.2017.
Lokacija: Nova cesta 86, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): UDRUGA INVALIDA RADA ZAGREBA
Lokacija projekta:Nova cesta 86, Zagreb
Ciljana skupina: osobe s invaliditetom
Ciljani broj volontera:5 (do sad se prijavilo 1 volontera)
Datum početka: 02.11.2017
Datum završetka:31.12.2017
Broj sati: 1
Učestalost: tjedno
Od - do: prema dogovoru
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Znanje stranih jezika: Engleski, Njemački, Talijanski
Podučavanje
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Posebni zahtjevi: Dokaz o razini znanja stranog jezika (moguće i studenti).
Kontakt osoba: Anamarija Lazić, Anita Kaiser
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Zbog nemogućnosti osiguravanja dodatnog nadzora, molimo da se prijavljuju samo punoljetne osobe.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Povećan broj članova s usvojenim znanjem stranih jezika, olakšana komunikacija na stranom jeziku te ojačano volonterstvo.
Očekivani rezultati za volontere: Iskustvo u prenošenju znanja na druge te iskustvo u radu s osobama s invaliditetom.
Komentar organizatora: UIR Zagreba u okviru edukativnih radionica već osigurava edukacije nekih stranih jezika, no konstantno se trudi spektar aktivnosti proširiti i obogatiti obzirom na iskazan interes članstva.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.