Gdje sam?

Udžbenici za učenike oštećena vida

Centar Vinko Bek između ostalih brojnih usluga, bavi se i izradom sve školske literature na uvećanom tisku i na brajici.

Korisnici izrađenih materijala su svi školarci s oštećenjem vida diljem Hrvatske.

Kako bi naši korisnici dobili što kvalitetniji školski materijal potrebna nam je pomoć u njihovom slaganju i prilagodbi za što lakše korištenje.

Aktivnosti volontera:

  • presavijanje A3 formata papira, uvezivanje istih na uređaju za spiralni uvez 
  • adaptacija udžbenika škarama - rezanje i uvećanje slika i fotografija.

Organizator: Centar Vinko Bek
Datum početka: 07.10.2017.
Lokacija: Kušlanova 59a, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Centar Vinko Bek
Lokacija projekta:Kušlanova 59a, Zagreb
Ciljana skupina: učenici s oštećenjem vida
Ciljani broj volontera:10 (do sad se prijavilo 10 volontera)
Datum početka: 07.10.2017
Datum završetka:02.12.2017
Broj sati: 1
Učestalost: tjedno
Od - do: prema dogovoru između 8:00h i 16:00h
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Kontakt osoba: Dijana Petrović
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Bitno nam je da možemo planirati kada i koliko možemo računati na pomoć volontera. Volonteri mogu volontirati i više od jednog sata ovisno i njihovom slobodnom vremenu i volji. Također mogu dolaziti svakodnevno, a za volontere koji će volontirati duže od 4 sata u danu je osiguran ručak. U smjeni maksimalno može volontirati do 4 volontera.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Učenici oštećena vida u redovnim školama i kod nas u Centru na vrijeme će dobiti potrebnu literaturu za praćenje nastavnog procesa te će na taj način i u tom pogledu biti ravnopravni sa svojim vršnjacima.
Očekivani rezultati za volontere: Druženje, timski rad, kontakt sa korisnicima, dobar osjećaj...
Komentar organizatora: troškovi volontiranja: ručak kakav dobiju naši korisnici.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.