Gdje sam?

Volontersko stažiranje u MMH!

MMH pokreće program stažiranja namijenjen mladima završnih godina studija, premda je program otvoren i drugim osobama koje pokažu da imaju vještine i motivaciju potrebne za uključivanje. Minimalno trajanje stažiranja je 6, a maksimalno 9 mjeseci. Prosječno mjesečno radno opterećenje se kreće između 24 i 32 radna sata.

Ideja je da stažisti/ice, u što većoj mjeri, a unutar razumnih granica svog volonterskog angažmana te uz uvažavanje obrazovne komponente procesa, iskuse kako izgleda rad u organizaciji poput MMH. To obuhvaća sljedeće tipove zadataka:

-zagovaranje, što obuhvaća sve metode koje za cilj imaju utjecati na sadržaj relevantnih javnih politika;
-projektni menadžment, što obuhvaća različite faze planiranja, pripreme, provedbe, izvješavanja i vrednovanja projektnih ideja;
-logistiku, u smislu organizacije javnih i internih događanja/aktivnosti;
-administrativne zadatke, poput rada na mrežnoj i Facebook stranici, prikupljanje medijskih objava, suradnju s financijsko-administrativnim timom na prikupljanju i pripremi dokumentacije potrebnoj za uredno organizacijsko poslovanje i sl.

Molimo sve zainteresirane volontere da upute o prijavi pročitaju OVDJE! te da se prijavljuju prema uputama na linku. 

Organizator: Mreža mladih Hrvatske
Datum početka: 01.11.2017.
Lokacija: Selska cesta 112c, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Mreža mladih Hrvatske
Lokacija projekta:Selska cesta 112c, Zagreb
Ciljana skupina: članice MMH, udruge mladih, mladi općenito
Ciljani broj volontera:2 (do sad se prijavilo 0 volontera)
Datum početka: 01.11.2017
Datum završetka:30.04.2018
Broj sati: 6
Učestalost: tjedno
Od - do: jednom do dva puta tjedno, po dogovoru
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Organizacija rada
Kontakt osoba: Nikola Buković
Pokriveni troškovi:Da
Dodatne bitne informacije: Općenito očekujemo odgovoran pristup izvršavanju dogovorenih obveza. To u prvom redu uključuje dolaske u ured na vrijeme te u dogovorenim terminima (u prosjeku jednom ili dva puta tjedno), pravovremeno izvršavanje preuzetih zadataka, uvažavanje sugestija članova/ica programskog tima i otvoren te konstruktivan pristup rješavanju svih pitanja koja mogu utjecati na kvalitetu stažiranja.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Organizacija će profitirati od novih znanja koja mladi ljudi uvijek donose u organizaciju te proširivanja kruga budućih suradnika. Također, ovakav program će nam omogućiti da u praksi pokažemo da mladi mogu stjecati relevatna profesionalna znanja i prije izlaska na tržište rada te da im se treba odmah nudi pravi radni odnos, ne različiti modeli dodatnih i obično neprikladnih osposobljavanja.
Očekivani rezultati za volontere: Volonteri će kroz 6 ili 9 mjeseci dobiti prilično cjelovitu sliku onoga što znači raditi u zagovaračkoj organizaciji civilnog društva poput MMH, a pritom proširiti svoja sadržajna znanja o položaju i problemima mladih u Hrvatskoj; te osnažiti čitav niz relevantnih profesionalnih vještina, kao što je poslovna komunikacija, projektni menadžment, timski rad i sl.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.