Gdje sam?

„Školski volonteri: osnaživanje i mentorstvo škola za koordiniranje volonterskih programa“

Projekt „Školski volonteri: osnaživanje i mentorstvo škola za koordiniranje volonterskih programa“ omogućava zainteresiranim mladim osobama, posebno studentima društveno-humanističkih fakulteta te trenutno nezaposlenim mladim stručnjacima u radu s djecom i mladima, stjecanje posebnog volonterskoga iskustva, dodatnih znanja i jačanja kompetencija u radu s djecom i mladima u školskome kontekstu.

Odabrani kandidati imat će mogućnost steći iskustvo rada u školskoj okolini, sudjelovati u pripremi i provedbi raznolikih
volonterskih akcija i projekata te pružiti podršku učiteljima i stručnim suradnicima škola u njihovom radu s učenicima.

  • Svi odabrani kandidati će proći trodnevnu edukaciju u području volontiranja i aktivnog građanstva.
  • • Odabrani kandidati će biti povezati sa školom u kojoj bi željeli volontirati, a tijekom volontiranja će imati stručnu i mentorsku
  • podršku od strane školskoga koordinatora kako bi usvojili nova znanja i razvili nove vještine.
  • • Dodatna podrška će biti pružena kroz supervizijske susrete sa stručnjacima Foruma za slobodu odgoja te partnerskih
  • organizacija.

Organizator: Forum za slobodu odgoja
Datum početka: 27.09.2017.
Lokacija: Popis škola na linku http://bit.ly/2ymwZVN, Vukovar, Slavonski Brod, Đakovo

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Forum za slobodu odgoja
Lokacija projekta:Popis škola na linku http://bit.ly/2ymwZVN, Vukovar, Slavonski Brod, Đakovo
Ciljana skupina: učenici osnovnih i srednjih škola
Ciljani broj volontera:30 (do sad se prijavilo 7 volontera)
Datum početka: 27.09.2017
Datum završetka:31.12.2017
Broj sati: 4
Učestalost: tjedno
Od - do: U dogovoru sa školskim timom
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica, drugi djelovi hrvatske
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Organizacija rada
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Kontakt osoba: Vanja Kožić
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Zainteresirani mladi prijavljuju se slanjem ispunjenog prijavnog obrasca i Europass životopisa elektronskim putem s naznakom “VOLONTERSKI NATJEČAJ” u subjectu poruke ovisno o regiji i to: • za regiju Zagreb Forumu za slobodu odgoja na vkozic@fso.hr (Vanja Kožić); • za regiju Osijek Volonterskom centru Osijek na mirta@vcos.hr (Mirta Kovačević); • za regiju Split Udruzi “Most” na josipa.vucica@gmail.com (Josipa Vučica). Volonterski angažman odabranih kandidata je na razdoblje od godinu dana, tijekom školske godine (listopad/studeni 2017. – listopad/studeni 2018.) S preliminarno odabranim kadidatima će se obaviti razgovor na koji će biti pravovremeno pozvani. Odabrani kandidati bit će obvezni potpisati Izjavu kako ne postoji zapreka za volontiranje koje su navedene u čl. 10. st. 2. Zakona o volonterstvu (NN 58/07, 22/13), te dostaviti liječničku potvrdu da ne boluje od psihičkih bolesti, bolesti ovisnosti ili zaraznih bolesti. Ostale informacije nalaze se u pozivu: http://bit.ly/2ymwZVN
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: - ojačati kapaciteti 21 škole u razvoju vlastitih volonterskih programa po mjeri škole - potaknuti suradnju i ojačati kapaciteti 21 školske ustanove i osam udruga kako bi zajedno organizirali i proveli volonterske aktivnosti za učenike - educirati 30 mladih stručnjaka kroz volontersko i iskustvo umrežavanja - razviti i provesti mentorski program za kvalitetnu provedbu volonterskih programa u 21 škole - promovirati volonterstvo u lokalnim zajednicama te u stručnoj i široj javnosti
Očekivani rezultati za volontere: - volonteri će steći iskustvo rada u školi - volonteri će proći besplatnu trodnevnu edukaciju u području volontiranja i aktivnoga građanstva (teme: Volontiranjem do novih kompetencija, Rad s djecom i mladima: potrebe, osjećaji, rasuđivanje i etika; Superorganizator – vještine organizacija događaja; Komunikacija i timski rad – kako surađujemo u timovima?) - volonteri će steći vještine provođenja volonterskih programa i akcija - volonteri će razviti suradničke vještine u radu sa školskim projektnim timom - volonteri će se povezati sa školama i organizacijama civilnoga društva kako bi osmislili održive i kvalitetne volonterske programe i akcije u školama i tako će izgraditi dugoročne programe volontiranja u školama i lokalnoj zajednici

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.