Gdje sam?

Zeleni festival - (O)krenimo na zeleno

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu organizator je Zelenog festivala, koji će se u Knjižnici održati od 6. do 8. rujna 2017. Radi se o događanju s ciljem promocije i popularizacije održivog razvoja, proizvodnje organske hrane, zaštite prirode, alternativnih izvora energije te zelenih tehnologija i inovacija.

Festival je dio projekta "Zelena knjižnica za zelenu Hrvatsku" kojeg je NSK pokrenula 2016. godine sa svrhom edukacije korisnika, njihovog osvještavanja i senzibilizacije, kao i popularizacije programa organizacija s područja zaštite prirode, prezentacije rezultata njihovih znanstvenih istraživanja, stručnih radova, nakladništva i projekata, a organizira se u suradnji s Radnom grupom za zelene knjižnice Hrvatskog knjižničarskog društva.

Samim Festivalom, koji se održava pod sloganom „(O)KRENIMO NA ZELENO“ želimo približiti ovu relevantnu tematiku korisnicima knjižnice i široj javnosti, dodatno ukazati na njezinu problematiku i ponuditi alternativu.

Potrebna je pomoć volontera u opremanju prostora, dežurstvu na info pultu i usmjeravanju posjetitelja.

Više informacija na linku.

Organizator: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu (NSK)
Datum početka: 05.09.2017.
Lokacija: Hrvatske bratske zajednice 4, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu (NSK)
Lokacija projekta:Hrvatske bratske zajednice 4, Zagreb
Ciljana skupina: Akademska i knjižničarska zajednica i šira javnost
Ciljani broj volontera:10 (do sad se prijavilo 3 volontera)
Datum početka: 05.09.2017
Datum završetka:08.09.2017
Broj sati: 8
Učestalost: svakodnevno
Od - do: 10-18
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Znanje stranih jezika: Engleski
Rad na računalu: Osnove rada na računalu
Komunikacijske vještine
Kontakt osoba: Sandi Antonac
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Projekt će omogućiti promociju novih programa i usluga Knjižnice, a time i njihovu dostupnost korisnicima i široj zajednici.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu (NSK) redovito organizira događanja vezana uz programe Knjižnice, sudjeluje u razvoju strateških projekata i prikuplja sredstva za njihovu izvedbu. S obzirom na opseg organizacije potrebna je pomoć volontera za pripremu i izvedbu spomenutih događanja te dežurstvo na info pultu. Projekt će doprinijeti izvedbi strateških programa Knjižnice koje ne bi bilo moguće ostvariti redovitim aktivnostima i sredstvima.
Očekivani rezultati za volontere: Volonteri će kroz projekt upoznati djelovanje i značaj Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu te sudjelovati u izvedbi strateških programa relevantnih za cijelu zajednicu.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.