Gdje sam?

Pomagači u učenju (pisanje zadaća,usvajanje školskog gradiva)

Služba za zaštitu migranata HCK provodi mnogobrojne aktivnosti sa tražiteljima međunarodne zaštite i osobama pod međunarodnom zaštitom kako bi im olakšali socijalizaciju i prilagodbu na novu životnu sredinu.

Kod velikog broja djece koju smo uključili u redovan obrazovni sustav postoji problem u savladavanju školskog gradiva.

Stoga su nam potrebni pomagači u učenju, pisanju zadaće i objašnjavanju novog školskog gradiva za djecu koja pohađaju osnovnu i srednju školu. Pomoć u učenju bi se odvijala u Prihvastilištu za tražitelje azila u Zagrebu.

Organizator: Hrvatski Crveni križ
Datum početka: 01.09.2017.
Lokacija: Sarajevska ulica 41, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Hrvatski Crveni križ
Lokacija projekta:Sarajevska ulica 41, Zagreb
Ciljana skupina: Tražitelji međunarodne zaštite
Ciljani broj volontera:6 (do sad se prijavilo 6 volontera)
Datum početka: 01.09.2017
Datum završetka:31.12.2017
Broj sati: 4
Učestalost: tjedno
Od - do: 10:00-15:30
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Znanje stranih jezika: Engleski
Rad na računalu: Osnove rada na računalu
Komunikacijske vještine
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Kontakt osoba: 1. Mirela Jozić-mirela.jozic@hck.h
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Hrvatski Crveni križ je fleksibilan oko dogovora za vrijeme volontiranja i dinamiku volontiranja.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Volonterskim doprinosom Hrvatski Crveni križ će ojačati vlastite kapacitete i biti u mogućnosti pružiti veći broj i kvalitetniju uslugu korisnicima.
Očekivani rezultati za volontere: Upoznavanje s novim običajima i kulturama,usavršavanje vještina prenošenja znanja, iskustvo praktičnog rada, upoznavanje s radom humanitarne organizacije,mogućnost sudjelovanja na treninzima i edukacijama Hrvatskog Crvenog križa.
Komentar organizatora: Za navedenu aktivnost,dvije kontakt osobe: 1. Mirela Jozić-mirela.jozic@hck.hr(099 2642159) 2. Marina Mihić- marina.mihic@hck.hr(095 5504258)

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.