Gdje sam?

Društveno poduzetništvo i zaštita okoliša

Projekt Društveno poduzetništvo i zaštita okoliša odnosi se na promoviranje i unapređivanje rada Socijalne zadruge Humana Nova Zagreb, a kroz brigu o lokalnoj zajednici na ekološkoj i društvenoj razini.

SZ Humana Nova neprofitno je društveno poduzeće koje potiče socijalnu inkluziju kroz zapošljavanje marginaliziranih skupina društva te djeluje na zaštitu okoliša sakupljanjem i zbrinjavanjem rabljenog tekstila, umanjujući tako izrazito negativne učinke tekstilne industrije.

Volontiranjem u SZ Humana Nova Zagreb i vi možete pozitivno utjecati na ekološko-socijalne probleme u vašem okruženju, ali i šire.
Sortiranjem rabljene odjeće, njenim sakupljanjem i stavljanjem u ponovnu uporabu aktivno sudjelujete u rješavanju problema tekstilnog otpada.
U radu s zaposlenicima SZ Humana Nova stječete nova iskustava u radu s marginaliziranim skupinama društva te pomažete sebi i njima izgraditi tolerantno društvo.

Poruke SZ Humana Nova

Organizator: Socijalna zadruga Humana Nova Zagreb
Datum početka: 07.08.2017.
Lokacija: Ulica Grada Gospića 3, Žitnjak, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Socijalna zadruga Humana Nova Zagreb
Lokacija projekta:Ulica Grada Gospića 3, Žitnjak, Zagreb
Ciljana skupina: Zaposlenici Socijalne zadruge Humana Nova Zagreb
Ciljani broj volontera:8 (do sad se prijavilo 8 volontera)
Datum početka: 07.08.2017
Datum završetka:23.12.2017
Broj sati: 5
Učestalost: svakodnevno, tjedno
Od - do: 10 do 15
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Prevođenje - strani jezici: Engleski
Rad na računalu: Osnove rada na računalu, Druga znanja u radu na računalu
Komunikacijske vještine
Upravljanje projektima i projektnim timovima
Kreativan rad (umjetnost i kultura)
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Kontakt osoba: Martina Tomljanović
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Od volontera se očekuje minimalno 5 (pet) sati volonterskog rada tjedno. Radno vrijeme SZ Humana Nova Zagreb je do 4.9.2017. od 10 do 18h, a od 4.9.2017. od 10 do 20h.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Organizacija će biti olakšano poslovanje u vidu pomoći pri operativnim poslovima od strane volontera što uključuje zaprimanje donacija građana i sortiranje rabljene odjeće, povremeni rad u skladištu i na akcijama prikupljanja rabljenog tekstila na području Grada Zagreba, te promocija Zadruge i njenih vrijednosti. Volonteri će također pomoći zaposlenicima organizacije koji su osobe s invaliditetom.
Očekivani rezultati za volontere: Volonteri će steći vrijedno iskustvo rada u organizaciji koja je pionir društvenog poduzetništva u Hrvatskoj. Imat će priliku naučiti s kojim se izazovima susreću društvena poduzeća te pomoći u stvaranju tolerantnog i ekološki osvještenog društva. Također, svaki volonter za 2 sata volonterskog rada, dobiva na izbor 1 kilogram odjeće.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.