Gdje sam?

VOLONTIRAJ U VRTIĆU - POMOZI NAMA, ISKUŠAJ SEBE!

 Dječji vrtić Potočnica razvija niz odgojno-obrazovnih programa u čijoj realizaciiji svoj doprinos mogu dati volonteri različitih interesa, znanja i iskustava.

Pomažući u provođenju odgojno-obrazovnog rada, volonteri uz podršku odgojiteljica i stručno razvojne službe mogu steći iskustvo rada u skupinama namjenjenim djeci od 12 mjeseci do 3 godine, skupinama „Otvorenog vrtića“, programima ranog učenja engleskog jezika, programima obogaćenim dramskim odgojem, dvojezičnom mađarsko-hrvatskom programu, te u programu integracije djece s teškoćama.

Boraveći u odgojnoj skupini volonter u suradnji s odgajateljicama kroz igru i komunikaciju s djecom te pomažući u realizaciji raznovrsnih aktivnosti doprinose individualizaciji pristupa i kvaliteti odgojno-obrazovnog rada.

Rad volontera bi bio usmjeren na poticanje razvoja, posebno komunikacijskih i socijalizacijskih vještina, ovisno o razvojnim specifičnostima svakog pojedinog djeteta.


Organizator: DV Potočnica
Datum početka: 10.07.2017.
Lokacija: Ulica grada Vukovara 18, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): DV Potočnica
Lokacija projekta:Ulica grada Vukovara 18, Zagreb
Ciljana skupina: Djeca
Ciljani broj volontera:3 (do sad se prijavilo 3 volontera)
Datum početka: 10.07.2017
Datum završetka:31.12.2017
Broj sati: 4
Učestalost: svakodnevno, tjedno
Od - do: 8-12
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Briga i njega osoba
Kontakt osoba: Tamara Hubeny- Lučev
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Volonteri bi pomagali oko jutarnjih aktivnosti u odgojnim skupinama
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Pomoć u individualizaciji pristupa djeci rane i predškolske dobi, posebno djeci s posebnim potrebama.
Očekivani rezultati za volontere: Stjecanje iskustva u radu s djecom rane i predškolske dobi i iskustvo provođenja inkluzije djece s teškoćama u predškolskoj ustanovi.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.