Gdje sam?

Supertoon Festival 2017.

Supertoon je međunarodni festival animacije, koji se održava već sedmu godinu zaredom, u Šibeniku. Festival obuhvaća pet natjecateljskih kategorija.
Na devet lokacija u širem gradskom centru, u programu ćemo prikazati preko 450 filmova, što će biti upotpunjeno izložbama, radionicama animacije prikladnim, kako za djecu tako i za studente animacije, koji dolaze iz četiri renomirane europske škole, a bit će obogaćen i festivalskim noćnim zabavama.

Volonteri će biti zaduženi za interakciju s gostima i publikom (rad na pultu festivalskog centra) te pomoć tehničkom osoblju festivala (rad na festivalskim lokacijama). 


Organizator: Udruga Otompotom
Datum početka: 15.07.2017.
Lokacija: Petra Bakića BB (Galerija Matija), Šibenik

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Udruga Otompotom
Lokacija projekta:Petra Bakića BB (Galerija Matija), Šibenik
Ciljana skupina: Ljubitelji animacije
Ciljani broj volontera:10 (do sad se prijavilo 0 volontera)
Datum početka: 15.07.2017
Datum završetka:21.07.2017
Broj sati: 4
Učestalost: svakodnevno
Od - do: U smjenama
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: drugi djelovi hrvatske
Potrebna znanja i vještine: Znanje stranih jezika: Engleski
Rad na računalu: Osnove rada na računalu
Komunikacijske vještine
Kontakt osoba: Dena Crnković
Pokriveni troškovi:Da
Dodatne bitne informacije: Molimo da se za volontiranje na festivalu prijavite putem navedenog linka, najkasnije do 15. 6. 2017. Radno vrijeme planirat će se prema dogovoru i ukupnom broju volontera. https://docs.google.com/forms/d/17llkdGyOTzf5i7AEWcXQDa7n_Zp0Wq5WCxZs5TnEFVY/edit
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Uspješna provedba još jednog izdanja Festivala, zadovoljni gosti i publika.
Očekivani rezultati za volontere: Razvoj komunikacijskih i organizacijskih vještina, upoznavanje s načinom rada festivala, upoznavanje novih ljudi.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.