Gdje sam?

Prevoditelji za turski, španjolski, francuski i perzijski jezik u Prihvatilištu za tražitelje azila Zagreb

HCK provodi program psihosocijalne podrške tražiteljima međunarodne zaštite u Prihvatilištima za tražitelje azila u Zagrebu i Kutini.

Kroz svakodnevne individualne i grupne razgovore i različite tematske radionice pruža se podrška korisnicima, a posebna pažnja usmjerava se na najranjivije skupine kako bi im se smanjila količina stresa i olakšala prilagodba na novu sredinu te unaprijedila kvaliteta života.

Kako bi obuhvatili što veći broj korisnika potrebni su prevoditelji za prevođenje s turskog, francuskog, španjolskog ili perzijskog jezika na hrvatski ili engleski.


Organizator: Hrvatski Crveni križ
Datum početka: 10.06.2017.
Lokacija: Prihvatilište za tražitelje azila Zagreb, Sarajevska cesta 41, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Hrvatski Crveni križ
Lokacija projekta:Prihvatilište za tražitelje azila Zagreb, Sarajevska cesta 41, Zagreb
Ciljana skupina: tražitelji međunarodne zaštite
Ciljani broj volontera:7 (do sad se prijavilo 7 volontera)
Datum početka: 10.06.2017
Datum završetka:31.12.2017
Broj sati: 2
Učestalost: tjedno
Od - do: prema dogovoru
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Kontakt osoba: danijela.stiplosek@hck.hr
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Volonteri će prevodit individualne razgovore prema potrebi korisnika ( liječnik, psiholog i slično)
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Volonterskim doprinosom Hrvatski Crveni križ će ojačati vlastite kapacitete i biti u mogućnosti pružiti kvalitetniju uslugu za veći broj korisnika u potrebi.
Očekivani rezultati za volontere: Upoznavanje osoba iz različitih kultura, mogućnost stjecanja novih znanja i vještina kroz sudjelovanje na različitim edukacijama HCK

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.