Gdje sam?

Pomagači u učenju matematike za srednje škole u programu integracije Hrvatskog Crvenog križa

Služba za zaštitu migranata Hrvatskog Crvenog križa unutar programa integracije provodi mnogobrojne aktivnosti sa osobama pod međunarodnom zaštitom (osobe koje su dobile azil ili su pod supsidijarnom zaštitom), kako bi im se olakšao proces integracije u novu sredinu i socijalizacije.

Kod velikog broja djece koju smo uključili u redoviti obrazovni sustav pojavio se problem u svladavanju gradiva iz matematik, te im je izuzetno teško zbog lošeg predznanja iz matematike pratiti nadolazeće gradivo. Stoga trenutno postoji izuzetno velika potreba za volonterima koji bi pomagali djeci u svladavanju srednjoškolskog gradiva iz matematike.


Organizator: Hrvatski Crveni križ
Datum početka: 14.05.2017.
Lokacija: Dubravkin trg 11, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Hrvatski Crveni križ
Lokacija projekta:Dubravkin trg 11, Zagreb
Ciljana skupina: osobe pod međunarodnom zaštitom
Ciljani broj volontera:3 (do sad se prijavilo 2 volontera)
Datum početka: 14.05.2017
Datum završetka:31.12.2017
Broj sati: 2
Učestalost: tjedno
Od - do: flekisbilno
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Kontakt osoba: maja.kadoic@hck.hr, tihomila.radovic@hck.hr
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Nema.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Volonterskim doprinosim Hrvatski Crveni križ će ojačati vlastite kapacitete i biti u mogućnosti pružiti veći broj i kvalitetniju uslugu korisnicima.
Očekivani rezultati za volontere: Upoznavanje s novim običajima i kulturama, usavršavanje vještina prenošenja znanja, iskustvo praktičnog rada, upoznavanje s radom humanitarne organizacije, mogućnost sudjelovanja na treninzima i edukacijama Hrvatskog Crvenog križa, mogućnost uključivanja u ostale aktivnosti Hrvatskog Crvenog križa, upoznavanje sa djelovanjem humanitarne organizacije.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.