Gdje sam?

Pomagači u učenju u Prihvatilištu za tražitelje međunarodne zaštite Zagreb

Služba za zaštitu migranata HCK provodi mnogobrojne aktivnosti sa tražiteljima azila i osobama pod međunarodnom zaštitom kako bi ima olakšali socijalizaciju i prilagodbu na novu životnu sredinu.

Kod velikog broja djece koju smo uključili u redoviti obrazovni sustav postoji problem u svladavanju gradiva. Stoga su nam potrebni  pomagači u učenju zemljopisa i povijesti za osnovnoškolsko gradivo u Prihvatilištu za tražitelje međunarodne zaštite Zagreb.  

Organizator: Hrvatski Crveni križ
Datum početka: 15.05.2017.
Lokacija: Sarajevska cesta 41, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Hrvatski Crveni križ
Lokacija projekta:Sarajevska cesta 41, Zagreb
Ciljana skupina: tražitelji azila, azilanti, osobe pod međunarodnom zaštitom
Ciljani broj volontera:3 (do sad se prijavilo 3 volontera)
Datum početka: 15.05.2017
Datum završetka:31.12.2017
Broj sati: 2
Učestalost: tjedno
Od - do: fleksibilno
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Kontakt osoba: mirela.jozic@hck.hr
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Hrvatski Crveni križ je fleksibilan oko dogovora za vrijeme volontiranje i dinamiku volontiranja.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Volonterskim doprinosim Hrvatski Crveni križ će ojačati vlastite kapacitete i biti u mogućnosti pružiti veći broj i kvalitetniju uslugu korisnicima.
Očekivani rezultati za volontere: Upoznavanje s novim običajima i kulturama, usavršavanje vještina prenošenja znanja, iskustvo praktičnog rada, upoznavanje s radom humanitarne organizacije, mogućnost sudjelovanja na treninzima i edukacijama Hrvatskog Crvenog križa, mogućnost uključivanja u ostale aktivnosti Hrvatskog Crvenog križa, upoznavanje sa djelovanjem humanitarne organizacije.
Komentar organizatora: Za navedene aktivnosti kontakt osoba je Mirela Jozić ( 099 264 2159, mirela.jozic@hck.hr )

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.