Gdje sam?

Volonter/ka šivalica

Centar za rehabilitaciju Zagreb skrbi o osobama s intelektualnim teškoćama. Podružnica Paunovac obuhvaća odrasle osobe kojima omogućava radnu i socijalnu rehabilitaciju.

Naši korisnici rado i često sudjeluju u izradi finalnih proizvoda poput jastuka, platnenih torbi, prekrivača itd. Potreban nam je volonter koji bi na šivaćoj mašini dovršavao njihove radove te na taj način pomogao u finaliziranju njihovih proizvoda.

Nije nam važno stručno zvanje i znanje, ali tražimo osobu koja je samostalna u šivanju na šivaćoj mašini. Osim toga, važan nam je afinitet prema radu sa osobama s intelektualnim teškoćama te odgovoran pristup dogovorenim zadacima.

Organizator: Centar za rehabilitaciju Zagreb, Podružnica Orlovac
Datum početka: 01.04.2017.
Lokacija: Orlovac 2, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Centar za rehabilitaciju Zagreb, Podružnica Orlovac
Lokacija projekta:Orlovac 2, Zagreb
Ciljana skupina: Osobe s intelektualnim teškoćama
Ciljani broj volontera:2 (do sad se prijavilo 2 volontera)
Datum početka: 01.04.2017
Datum završetka:31.12.2017
Broj sati: 2
Učestalost: tjedno
Od - do: Prema dogovoru
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Kreativan rad (umjetnost i kultura)
Drugo

Šivanje na šivaćoj mašini
Kontakt osoba: Venita Mužek
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Volonteru/ki bi se osigurao sav potreban materijal i mašina za šivanje.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Povećanje motivacije za uključivanjem u aktivnosti, smanjivanje socijalne izolacije, širenje socijalne mreže, stjecanje novih iskustava i vještina, povećanje kvalitete života.
Očekivani rezultati za volontere: Stjecanje iskustva u radu sa osobama s intelektualnim teškoćama, razvijanje tolerancije i senzibiliteta prema osjetljivoj skupini, širenje vidika, kvalitetno provedeno slobodno vrijeme.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.