Gdje sam?

"Sunčana strana ulice"

Program Sunčana strana ulice usmjeren je pružanju usluga psihosocijalne podrške i savjetovanja djeci i mladima u dobi od 12 do 21 godine, te članovima njihove obitelji.

U okviru navedenih usluga, volonteri se uključuju u provedbu pomoći u učenju djeci i mladima koji iskazuju teškoće u savladavanju nastavnog gradiva u svrhu razvoja i unaprjeđenja vještina učenja. Osim provedbe pomoći u učenju jednom tjedno, od volontera se očekuje redovito izvještavanje o provedenim aktivnostima, te sudjelovanje u mentorskim volonterskim sastancima.

Prije uključivanja u aktivnosti volonterima će biti osigurana uvodna edukacija s ciljem njihove pripreme za rad s djecom i mladima.

Organizator: Ambidekster klub
Datum početka: 20.03.2017.
Lokacija: Prve Poljanice 6, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Ambidekster klub
Lokacija projekta:Prve Poljanice 6, Zagreb
Ciljana skupina: Djeca i mladi u dobi od 12 do 21 godinu
Ciljani broj volontera:5 (do sad se prijavilo 5 volontera)
Datum početka: 20.03.2017
Datum završetka:30.06.2017
Broj sati: 2
Učestalost: tjedno
Od - do: Po dogovoru
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Podučavanje
Kontakt osoba: Aleksandra Lera
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Pružanje pomoći u učenju provodi se u prostorijama Ambidekster kluba, na adresi I. Poljanice 6. Aktivan angažman volontera očekuje se do završetka školske godine 2016./2017.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Uključivanjem volontera u provedbu pomoći u učenju, korisnicima se osigurava pomoć u savladavanja nastavnog gradiva, čime se pridonosi poboljšanju školskog uspjeha djece i mladih što posljedično utječe na razvoj samopouzdanja i pozitivne slike o sebi. Pružanjem pomoći u učenju, kao jednog od oblika podrške, pridonosi se ostvarivanju ciljeva savjetovanja.
Očekivani rezultati za volontere: Volonteri će kroz izravni rad s djecom i mladima imati prilike unaprijediti vlastite komunikacijske vještine, vještine praćenja rada i izvještavanja, te organizacijske vještine. Također, volonteri će imati priliku proširiti mrežu socijalnih i profesionalnih kontakata, te sudjelovati na edukacijama i radionicama u organizaciji Ambidekster kluba sukladno iskazanom interesu. Temeljem volonterskog angažmana volonteri ostvaruju pravo na izdavanje Potvrde o volontiranju, te na izdavanje Potvrde o kompetencijama stečenim kroz volontiranje u slučaju dugotrajnog volontiranja.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.